Föreningsekonomi

Alla lokalföreningar i Röda Korsets Ungdomsförbund är självständiga föreningar med självständiga ekonomier.
Alla lokalföreningar i Röda Korsets Ungdomsförbund är självständiga föreningar med självständiga ekonomier.