RKUF:s gemensamma uttalande

Under Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte 20-22 maj antog våra ombud för första gången ett gemensamt uttalande.
Under Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte 20-22 maj antog våra ombud för första gången ett gemensamt uttalande.
Publicerad: 31 maj 2022
Lästid: ca

Under Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte 20-22 maj antog våra ombud för första gången ett gemensamt uttalande.

"Uttalandet skickar en viktig signal från hela organisationen eftersom det med bred majoritet antogs av ombuden på Riksårsmötet. Det känns extra roligt eftersom det skapade så mycket engagemang och diskussion bland ombuden på plats. Jag tycker att vi landade i ett uttalande som väl speglar vad som är viktigt för RKUF idag och som blivit så pass bra just för att det har diskuterats och inrymmer många olika perspektiv.” säger ordförande Lotta Schneider.

En redaktionskommitté bestående av två från förbundsstyrelsen, två ombud och en från personalen valdes av mötet att skriva ett förslag som sedan mötet gick igenom. Ombuden kunde komma med förändringar och tillsammans skapades ett gemensamt uttalande. Uttalandet är ett tydligt ställningstagande som genom antagandet hela RKUF ställer sig bakom och kommer vägleda organisationens arbete framöver.

Uttalandet från Riksårmötet 2022

Just nu befinner sig fler människor på flykt än någonsin tidigare. De militära konflikterna ökar och effekterna är förödande för människor världen över. Samtidigt är den eskalerande klimatkatastrofen vår tids ödesfråga. Vi måste inse klimatförändringarnas konsekvenser och erkänna att vi befinner oss i en enorm humanitär kris. Denna kris påverkar särskilt dem som redan har det svårast och driver människor från sina hem. Klimatflyktingars rätt till asyl måste erkännas och permanenta uppehållstillstånd samt familjeåterförening behöver gälla alla på flykt.

Vi får och ska inte göra skillnad på flyktingar och flyktingar. Det svenska mottagandet ska alltid utgå ifrån individers situationer och behov. Vi ska behandla alla flyktingar med samma medmänsklighet oavsett etnicitet, hudfärg, religionstillhörighet eller annan bakgrund. Vi ska inte diskriminera personer som flyr från krig, katastrofer, konflikter eller annat lidande.
De som flyr har inget val. Tillsammans måste vi stå upp för medmänsklighet och värna om asylrätten, idag och imorgon.