Årsmöte

Röda Korsets Ungdomsförbund är en medlemsstyrd organisation, det gäller både på nationell och lokal nivå.
Röda Korsets Ungdomsförbund är en medlemsstyrd organisation, det gäller både på nationell och lokal nivå.

En gång om året har alla medlemmar en demokratisk rätt att vara med och fatta övergripande beslut om organisationen. Detta görs på årsmötet som är organisationens högst beslutande organ och årets viktigaste möte. Det är då det föregående verksamhetsåret följs upp och beslut om organisationens framtid fattas. Eftersom alla medlemmar inom Röda Korsets Ungdomsförbund är under 30 år är det barn och unga som bestämmer i organisationen.

Inom Röda Korsets Ungdomsförbund finns det två typer av årsmöten. När ett årsmöte hålls för alla medlemmar i organisationen, det vill säga på nationell nivå, så kallas det Riksårsmöte. Men er lokalförening har också årsmöte för medlemmarna i just er förening, då kallas det föreningsårsmöte. Det står tydligt i stadgarna när ett riksårsmöte och ett föreningsmöte ska hållas och vad ni som lokalföreningen ska fixa innan. De behöver du inte kunna utantill!

I detta kapitel kan du läsa om hur riksårsmöten och föreningsårsmöten fungerar; vad du ska tänka på innan, under och efter mötet. Det finns även information om vad en motion, proposition, revision och revisionsberättelse är, samt om valberedningens arbete.

Bilaga Riksårsmötet

Mötesordlista

Bilagor Föreningsårsmötet

Checklista inför FÅM
Exempel kallelse till Föreningsårsmöte
Instruktioner – Instruktioner dagordning föreningsårsmöte
FÅM Mötesprotokoll-mall
Instruktioner till verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan och budget för hela föreningen strategi 2024-2027.docx
Exempel Verksamhetsberättelse
Mötesordförandetips
Protokollmall för konstituerande styrelsemöte
Exempel kallelse till extra föreningsårsmöte

Blankett - Bank- och kontaktuppgiftsblankett
Föreningsårsmöte för dig som är medlem

Bilagor Motion och proposition

Exempel motion_proposition
Exempel på motion till Riksårsmötet

Bilagor Revision och revisionsberättelse

Mall revisionsberättelse - ekonomisk revisor
Mall revisionsberättelse - verksamhetsrevisor

Bilagor Valberedning

Valberedningens lathund

Valberedningsträff 1

Valberedningsträff 2

Tips från den nationella valberedningen