Värva och vårda medlemmar

Röda Korsets Ungdomsförbund är en medlemsorganisation, och en solid medlemsbas stärker hela organisationens trovärdighet och inflytande.
Röda Korsets Ungdomsförbund är en medlemsorganisation, och en solid medlemsbas stärker hela organisationens trovärdighet och inflytande.

 

Röda Korsets Ungdomsförbundets medlemmar och frivilliga är hela organisationens kärna och det värdefullaste vi har. Att värva fler medlemmar är viktigt för att vi ska växa som organisation, men minst lika viktigt är att kontinuerligt ta hand om de medlemmar vi redan har!

I det här kapitlet kan du läsa och hitta tips om hur lokalföreningar kan arbeta med värvning av medlemmar, rekrytering av frivilliga och vård av båda två. Här hittar du också information om medlemsregistret REDY.

 

Var med i vår medlemskampanj!

Läs mer om medlemskampanjen HÄR!

Personuppgifter och GDPR

Alla företag och organisationer måste följa GDPR och detta innebär att också vi på Röda Korsets Ungdomsförbund måste följa lagen. Lagen gäller både för våra verksamheter, våra föreningar och på nationell nivå. Eftersom vi är en del av en världsomspännande Röda Kors-rörelse så följer vi på Ungdomsförbundet samma dataskyddspolicy som Svenska Röda Korset. Läs dataskyddspolicyn på sidan Personlig integritet.

Har ni frågor eller funderingar om GDPR så kan ni vända er till rkuf.forening@redcross.se.

Bilagor medlemsvärvning:

Medlemsformulär för utskrift
Tips – 10 tips inför en mässa
Tips – medlemsvärvning och frivilligrekrytering
Tips – medlemsvärvningsplan
Tips – enkelt talarmanus vid medlemsvärvning
Affisch – Kärlek&Respekt medlemsvärvning

Bilagor medlemsregistret REDY:

Instruktioner – ta fram medlemslistor från REDY