Styrdokument

Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig och medlemsstyrd ungdomsorganisation. Våra stadgar och styrdokument styr vårt arbete.
Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig och medlemsstyrd ungdomsorganisation. Våra stadgar och styrdokument styr vårt arbete.

Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig och medlemsstyrd ungdomsorganisation som har ansvar för rödakors- och rödahalvmånerörelsens verksamhet för barn och unga i Sverige. Våra frivilliga driver verksamheter för social trygghet och humanitär migration i självständiga lokalföreningar där du måste vara under 31 år för att vara förtroendevald. Detta kapitel handlar om hur vi är organiserade.

Även om Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig organisation med egen verksamhet, så är organisationen fortfarande en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsen. I Sverige är vi enade som ett Röda Kors, tillsammans med svenska Röda Korset. Organisationerna har ett tätt samarbete både lokalt och nationellt. Röda Korsets Ungdomsförbund får dessutom finansiellt stöd från svenska Röda Korset.