Utbildning

Inom Röda Korsets Ungdomsförbund finns flera utbildningar som du som frivillig kan gå för att få verktyg och möjlighet att utvecklas i ditt arbete. Våra utbildningar är gratis.
Inom Röda Korsets Ungdomsförbund finns flera utbildningar som du som frivillig kan gå för att få verktyg och möjlighet att utvecklas i ditt arbete. Våra utbildningar är gratis.

Förutom Röda Korsets Ungdomsförbunds utbildningar kan du som är medlem också delta på utbildningar som Röda Korset anordnar.

Det som gäller kring utbildning är:

Att alla frivilliga ska gå RKUF-intro.

Om en är frivillig inom en verksamhet är det även obligatoriskt att gå en verksamhetsspecifik utbildning. För den som sitter i styrelsen finns en styrelseutbildning. För den som är verksamhetsledare finns verksamhetsledarutbildningen.

Utbildningar hålls av både personal och frivilliga. Det finns även ett antal digitala utbildningar som finns på plattformen Learnster. Dem hittar du här. Vill ni i lokalföreningen hålla utbildning? Prata med er styrelse eller kontaktperson i personalen så hjälper de er vidare!

Verksamhetsledaren har ansvar för att utreda och meddela utbildningsbehov, styrelsen har ansvar för att utbildningar erbjuds (antingen hålla själv, eller ta hjälp av personal)

Röda Korsets Ungdomsförbund står för alla kostnader i utbildningssammanhang nationellt så länge organisationens reseriktlinjer följs. 

Anmälan och avanmälan

  • I kalendern hittar du planerade utbildningar och anmälningsformulär till utbildningar som personal håller i.
  • Vid sen avanmälan till en utbildning som hålls på plats faktureras du/din lokalförening en administrativ avgift.
  • Organisationen ersätter inte kostnader för inställd resa i samband med utbildning du anmält dig till. Vi rekommenderar därför att du alltid bokar återbetalningsbar resa om du bokar själv. Oftast bokar personalen resa.