Ett gemensamt uttalande

Under RKUFs årsmöte gick organisationen samman och röstade fram ett gemensamt uttalande som ska fungera som en riktlinje för organisationens påverkansarbete framåt.
Under RKUFs årsmöte gick organisationen samman och röstade fram ett gemensamt uttalande som ska fungera som en riktlinje för organisationens påverkansarbete framåt.
Publicerad: 07 nov 2023
Lästid: ca

RKUFs gemensamma uttalande

Röda Korsets Ungdomsförbund har under Riksårsmötet 2023 enats om ett gemensamt uttalande som ska ligga till grund för vårt arbete och fokus kommande året. Uttalandet kretsar kring barnfattigdom och vikten av en jämlik skolgång och lyder:

"Barn och ungdomar idag står inför stora utmaningar. Psykisk ohälsa blir allt vanligare, många upplever oro över klimatförändringarnas konsekvenser och barnfattigdomen ökar. Dessutom stiger inflationen, matpriserna blir högre och färre barn och unga i Sverige får sina basbehov tillgodosedda. Fler växer upp i brist på mat, kläder och ett tryggt hem. Detta innebär dels ett onödigt lidande för de som har det svårast, dels en stor samhällsrisk. Både tillfällig och permanent barnfattigdom kan ha långtgående effekter på en ung persons liv eftersom att detta påverkar dennes utbildning och utveckling.

Skollagen fastslår att skolan ska kompensera för att elever har olika förutsättningar. Den säger också att elever ska erbjudas näringsrika skolmåltider. Nu behövs både nationella och lokala initiativ för att säkerställa att hunger inte hindrar barn från att klara skolan och uppnå målen. Även om verksamheten är ett kommunalt ansvar bör staten ingripa så att barn och unga får samma förutsättningar att klara skolan och växa upp på lika villkor. Innan skolor började servera lunch till elever gjorde Röda Korset det. Vi tyckte då att det var orimligt att barn gick hungriga i skolan. Det tycker vi fortfarande. Skollunchen blev en självklar del av skolan. Det behöver skolfrukosten också bli!"