Remissvar: Vår demokrati!

Utredningen "Vår demokrati" har lyft flera förslag om hur Sveriges lagar och myndigheters arbetssätt kan förändras för att stärka demokratin i Sverige och vi är med på ett hörn!
Utredningen "Vår demokrati" har lyft flera förslag om hur Sveriges lagar och myndigheters arbetssätt kan förändras för att stärka demokratin i Sverige och vi är med på ett hörn!
Publicerad: 23 jan 2023
Lästid: ca

Remissyttrande om demokratifrågor!

Tillsammans med Rädda Barnens Ungdomsförbund skriver vi ett remissvar till kulturdepartementet. Yttrandet handlar om den statliga utredningen Vår demokrati – Värd att värna varje dag (SOU 2020:46).

Utredningen har tagit fram flera förslag om hur Sveriges lagar och myndigheters arbetssätt kan förändras för att stärka demokratin i Sverige. Vi tycker att många av förslagen är bra, men saknar flera perspektiv. Bland annat tar den inte alls upp hot och hat, som utgör ett allvarligt hot mot demokratin.

Dessutom tycker vi att det är problematiskt att kommittén inte har haft i uppdrag att inkludera de grupper som har starkast misstro till det offentliga och  till våra demokratiska system. Vi  anser  att  det  bör  utredas  vidare  hur dessa  grupper ska inkluderas mer i demokratin.

Du kan läsa hela vårt yttrande och om alla våra förslag här!