RKUFs nya strategi och ordförande

Riksårsmötet är avslutat efter tre händelserika dagar i Karlstad. En ny strategi är antagen, 13 motioner har avhandlats, priser har delats ut och en ny styrelse och förbundsordförande är valda.
Riksårsmötet är avslutat efter tre händelserika dagar i Karlstad. En ny strategi är antagen, 13 motioner har avhandlats, priser har delats ut och en ny styrelse och förbundsordförande är valda.
Publicerad: 08 jun 2023
Lästid: ca

Ny strategi och ett gemensamt uttalande  
Strategi 2024-2027 är en sammanställning av våra uppdrag, vision och mål. Den strategi som antogs under riksårsmötet 2023 fokuserar på att bidra till ett tryggt och medmänskligt Sverige för unga och visionen lyder “Ett medmänskligt samhälle där barn och unga tas på allvar, känner trygghet och växer upp på lika villkor.” 

"Jag är oerhört stolt över den strategi som riksårsmötet nu fattade beslut om. Strategin är en tydlig fortsättning på det arbete vi påbörjat om att bli en tillgängligare och mer relevant organisation" säger RKUFs ordförande Lotta Schneider.  

Riksstämman enades även om ett gemensamt uttalande som ska ligga till grund för vårt arbete och fokus framåt, som ett komplement till strategin. Uttalandet lyfter barnfattigdom och vikten av en jämlik skolgång. Läs hela uttalandet här!

 

Li Nester blir vår nya ordförande  
Som ny förbundsordförande tillträder Li Nester, RKUFs  nuvarande vice ordförande. Li är 27 år gammal, kommer från Stockholm och har under flera år engagerat sig i humanitära frågor och barn och ungas rättigheter inom RKUF, men också som vice ordförande för Stockholms FN-förenings ungdomssektion och som ombud i LSU. Utöver det har Li även praktiserat vid Sveriges FN-representation i Genève som sista delen av sin masterexamen i statsvetenskap.  

Nu ser Li fram emot att få arbeta för att fler barn och unga ska nå sin fulla potential, vara delaktiga, inkluderade och ha makt att påverka sin egen vardag och samhället i stort. Li tillträder i juni och får sällskap av 11 ledamöter, varav två är nya i förbundsstyrelsen.  

Utmärkelserna Årets Henry och Årets Lokalförening

Under riksårsmötet har även priserna Årets Henry och Årets lokalförening delats ut. Utmärkelsen Årets Henry tilldelades i år eldsjälen Brendan Rajakumar Joseph för sitt långa och enastående engagemang i RKUF. Priset Årets lokalförening delades ut till RKUF Borlänge som gått från att ha varit en läxhjälpsverksamhet till en fullskalig styrelse som både synts och hörts - inte bara inom Röda Korset och RKUF, utan även i riksmedia.