Opinion och debatt

Röda Korsets Ungdomsförbund tar ställning för barn och ungas rättigheter. Vi höjer våra röster för att agera mot orättvisor och göra vårt samhälle till en bättre plats för barn och unga.
Röda Korsets Ungdomsförbund tar ställning för barn och ungas rättigheter. Vi höjer våra röster för att agera mot orättvisor och göra vårt samhälle till en bättre plats för barn och unga.

Röda Korsets Ungdomsförbund är en del av världens största humanitära organisation, och vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi är även neutrala och opartiska i politiska konflikter. Däremot är vi humanitärpolitiska och engagerade i frågor som rör barn och ungas hälsa, välmående, skola, fritid och framtid. Ibland består påverkansarbetet av att bjuda in makthavare till samtal och andra gånger lyfter vi våra röster genom debattartiklar eller brev till regeringen.

Internationella flyktingdagen - En dag som inte borde finnas!

RKUF:s debattartiklar och påverkansinsatser