Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Opinion och debatt

Vi tar ställning för barn och ungas rättigheter i samhället. Här hittar du de remissvar och debattartiklar vi skriver till politiker och beslutsfattare.
Vi tar ställning för barn och ungas rättigheter i samhället. Här hittar du de remissvar och debattartiklar vi skriver till politiker och beslutsfattare.

Partipolitiskt och religiöst obundna - men ändå humanitärpolitiska

Som en del av världens största humanitära organisation är vi partipolitiskt och religiöst obundna. Hos oss är alla välkomna så länge de delar våra värderingar. Vi har sju internationella grundprinciper som styr allt vi gör och målet med vår rörelse är att förhindra och lindra mänskligt lidande. På Röda Korsets Ungdomsförbund fokuserar vi särskilt på barn och unga i Sverige.

Vi är neutrala och opartiska, vilket betyder att vi inte väljer någons sida i en konflikt. Men det betyder inte att vi aldrig uttalar oss i politiska frågor – tvärtom ser vi det som en del i vårt uppdrag att värna om barn och ungas rättigheter i Sverige. Vi är alltså humanitärpolitiska, och våra hjärtefrågor är barn och ungas rättigheter, asylrätten och barn och ungas psykiska ohälsa.

Rent konkret så tar vi ställning för när barn och ungas rättigheter på många olika sätt. Vi påverkar politiker och makthavare genom att hålla workshops för dem och bjuda in dem samtal. Vi lämnar remissvar på lagförslag och statliga utredningar och skriver debattartiklar i frågor som rör barn och ungas rättigheter.

Remissvar - Ett sätt att påverka

När regeringen eller myndigheter tar fram nya förslag så skickas de ofta ut på remissrundor. Det innebär att förslagen skickas till expertorganisationer som får möjlighet att tycka till. Efter att expertorganisationerna har fått bidra så arbetas förslagen om igen för att det ska bli ännu bättre. Röda Korsets Ungdomsförbund blir ibland tillfrågade om att vara en sådan expertorganisation. Ibland skriver vi remissvar även om förslag som vi inte blir tillfrågade om, eftersom vi har kunskaper och åsikter som vi tycker behövs för att förbättra förslagen.

Internationella flyktingdagen - En dag som inte borde finnas!

 

 

Våra generella ställningstaganden

 

Psykisk ohälsa

Med psykisk ohälsa menas symptom som påverkar en persons känslomässiga och mentala välbefinnande, vilket i sin tur kan få fysiska konsekvenser. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innebär att olika personer kan må dåligt på olika sätt.

Asyl och migration

Varje dag tvingas barn på flykt från sina hem undan krig och naturkatastrofer. Idag är omkring 80 miljoner människor på flykt, och hälften av dessa är barn. Samtidigt har Europa och Sverige stängt sina gränser. Vi ser de förödande konsekvenser detta får, särskilt för barn och unga. Runt år 2015 kom ett stort antal barn och unga till Sverige på flykt från krig och konflikter. Sedan dess har de levt här under tillfälliga regler, lagar och uppehållstillstånd. Trots att de tvingats leva i osäkerhet om framtiden har de gått i skolan, lärt sig språket och skaffat jobb. Livet i Sverige, med vänner och familj, är för många ungdomar det enda liv de känner till. Nu riskerar de att utvisas tillbaka till de otrygga platser som de flytt ifrån. Att låta det ske vore humanitärt orimligt och en enorm förlust för Sverige.

Socialt utanförskap

Sverige är ett bra land att leva i för många barn, men inte för alla. Det finns stora skillnader i barns tillgång till utbildning, god hälsa och känsla av välbefinnande, och klyftorna ökar. Vi ser att allt fler barn och unga hamnar i utsatthet och utanförskap, och det enskilda barnet får betala priset. Barn i socialt utanförskap har till exempel sämre förutsättningar att nå sin fulla potential. Dessa barn och unga utsätts för högre risk att drabbas av bland annat psykisk ohälsa, våld, arbetslöshet, fattig dom och diskriminering

Barns rätt till utbildning

Utbildning är en väg ut ur ekonomisk fattigdom och utsatthet. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning och ska erbjudas lika rättigheter och förutsättningar att klara av sin skolgång. Alla barn och unga ska ha förutsättningar att må bra, oavsett vem du är eller vilken skola du går på.