Riksårsmötet 2023: 2-4 juni i Karlstad!

Riksårsmötet är vårt högsta beslutande organ, där alla medlemmar har chansen att påverka organisationens framtid och göra sin röst hörd.
Riksårsmötet är vårt högsta beslutande organ, där alla medlemmar har chansen att påverka organisationens framtid och göra sin röst hörd.

Årets viktigaste händelse i vår medlemsstyrda organisation!

Riksårsmötet är det tillfället vi har för att samlas, ta beslut om hur organisationen ska funka och hur den ska ledas.

Riksårsmötet 2023 äger i år rum mellan den 2-4 juni i Karlstad!

Anmälan Riksårsmötet 2023

Alla medlemmar som vill delta behöver anmäla sig anmäla sig till Riksårsmötet. Det gäller även ombud som har valts in av en lokalföreningsstyrelse, förbundsstyrelsen, valberedningen, revisorer, nominerade och observatörer.

Anmälan Riksårsmötet 2023

Bli ombud!

Alla som vill kan bli ombud och få den stora äran att representera sin förening på Riksårsmötet. Det är en unik chans att påverka hela Röda Korsets Ungdomsförbund och en får se hur vårt nationella föreningsdemokratiska arbete går till på nära håll! Klart att en vill ta möjligheten att representera sin förening på platsen där allt händer.

Vill du vara med? Läs mer om hur det går till att vara med som ombud.

Hur är det att delta på Riksårsmötet?

Mirja som var ombud på Riksårsmötet 2019 beskriver sin upplevelse.

Skriv en motion och bidra till förändring!

Är du medlem och har ett förslag på hur RKUF kan utvecklas som organisation? Gör då din röst hörd genom att skicka in en motion, det vill säga ett förslag på förändring! Alla motioner som skickas till RKUF hanteras och beslutas om under Riksårsmötet. Hur motionerna sedan tas vidare är upp till lokalföreningarnas utvalda representanter att bestämma.

Läs mer om motioner här!

Motionsvideo

Lär dig hur en skriver en motion

Har du frågor om Riksårsmötet? Mejla oss!