Starta verksamhet

Vill du starta en ny verksamhet på din ort? Vilken fantastisk idé! I detta kapitel hittar du information om hur en uppstart av en verksamhet ser ut inom Röda Korsets Ungdomsförbund, samt den info du behöver för att påbörja en uppstart.
Vill du starta en ny verksamhet på din ort? Vilken fantastisk idé! I detta kapitel hittar du information om hur en uppstart av en verksamhet ser ut inom Röda Korsets Ungdomsförbund, samt den info du behöver för att påbörja en uppstart.

Vem som helst kan ta initiativ till att starta en ny verksamhet inom Röda Korsets Ungdomsförbund. En lokalförening kan själva ta initiativ till att starta en ny verksamhet. En verksamhetsuppstart sker alltid i nära samverkan med lokalföreningsstyrelsen, eftersom den nya verksamheten ska vara en del av föreningen på din ort. Under uppstartsprocessen av en verksamhet finns både lokalföreningsstyrelsen och personal som stöd från start.

Finns ingen lokalförening i din stad? Läs om mer i kapitel 2. Starta förening

Bland det allra första ni behöver göra är att utse en kontaktperson från lokalföreningen på er ort. Kontaktpersonen ska vara er person i styrelsen som hjälper er vid behov och sköter kommunikationen mellan er och hela styrelsen.

Bilagor

Instruktion – Utvärdering av verksamhetsuppstart
Instruktion – Behovsanalys