Styra en förening

I det här kapitlet får du som ledamot i en styrelse veta mer om vad ditt uppdrag går ut på.
I det här kapitlet får du som ledamot i en styrelse veta mer om vad ditt uppdrag går ut på.

Grunden för allt styrelsearbete står i stadgarna, men hur ni arbetar i er styrelse handlar om mer än så. I det här kapitelt får du till exempel koll på vad styrelsen har för uppgifter och ansvar och vad de olika rollerna i styrelsen innebär. Du hittar också mallar för några av styrelsens viktigaste dokument, till exempel mötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Det finns även information om styrelsens ekonomiska ansvar, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verksamheterna, beredskap vid krissituation nationellt och lokalt, tips inför överlämning och hur ni ska agera om ni vill byta namn/slå ihop eller lägga ner er förening.