Om oss

I Röda Korsets Ungdomsförbund bestämmer barn och unga. Vi är en medlemsstyrd organisation där unga har makt att påverka sin vardag.
I Röda Korsets Ungdomsförbund bestämmer barn och unga. Vi är en medlemsstyrd organisation där unga har makt att påverka sin vardag.

Organisationen där unga bestämmer

Vi är en medlemsstyrd organisation med ca 7000 medlemmar. Vi har runt 1000 aktiva frivilliga som varje år serverar frukostar, hjälper till med läxor och chattar med unga som behöver någon att prata med! 

Vi har gratis verksamheter för barn och unga över hela landet, både fysiskt och digitalt. Vårt största fokus är att du som ung ska ha en trygg vardag, där dina rättigheter tas tillvara. Hos oss är du välkommen oavsett vem du är, både som volontär och deltagare i våra olika verksamheter. 

Som organisation kämpar vi för humanitet och medmänsklighet varje dag. Vi engagerar barn och unga, skapar respekt för människovärdet, förhindrar och lindrar mänskligt lidande och ökar förståelsen människor emellan. För oss är det viktigt att ungas röster blir hörda! Vi är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som finns i 191 länder och är ett av världens största humanitära nätverk.

Vad innebär det att vi är medlemsstyrda?

Du som medlem bestämmer inom organisationen. På lokal och nationell nivå finns det möjlighet att sitta i styrelsen, skicka in förslag på hur organisationen ska arbeta och att delta i det arbetet. En gång om året hålls Riksårsmötet, vårt högst beslutande organ. Där beslutar vi bland annat om vår strategi, det som leder vårt arbete under en viss period. I varje lokalförening hålls även ett årsmöte per år för att besluta kring lokalföreningens arbete.

Bli medlem

Vad vi står för

Vårt arbete vilar på Rödakors- och rödahalvmånens sju grundprinciper, Barnkonventionen och de globala målen. Det styrs även av våra stadgar, våra styrdokument och vår strategi, som beslutas av våra medlemmar.

Vår historia

Röda Korsets Ungdomsförbund är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som finns i över 191 länder. Sedan starten i Sverige har unga spelat en viktig roll i organisationens arbete.

1905 skapades en ungdomsorganisation inom Röda Korset. Då sydde unga kläder till krigssjukhus och institutioner.

1921 startades Ungdomens Röda Kors, förlagan till Röda Korsets Ungdomsförbund. Det anordnades basarer för att sälja egengjorda saker och samla ihop pengar till sociala ändamål inom Sverige, men också till skolkompisar som var sjuka eller hade dåligt med pengar. Då var det till stor del lärare som ledde föreningarna.

1942 skapades Ungdomens Röda Kors första gemensamma stadgar. Då var självständigheten inom ungdomsorganisationen en viktig del. Det samlades pengar och kläder in till Finland, Norge och Danmark och till flyktingar därifrån.

Från 50-talet till 90-talet startades fritidsgrupper, lägerverksamhet och nattvandring. Organisationen arbetade med miljöfrågor, missbruksfrågor och opinionbildning. I slutet av 80-talet såg organisationen vikten av att bli ännu mer självständiga. 1986 ändrades namnet till Röda Korsets Ungdomsförbund.

1997 blev Röda Korsets Ungdomsförbund helt självständigt. Sedan dess har organisationen drivits av unga, med unga, för unga. Som en av endast två självständiga ungdomsförbund inom Rödakors- och rödahalvmånerörelsen är det vi gör unikt.

Gör ett digitalt RKUF-intro!

Är du ny i RKUF eller nyfiken på oss - gör ett digitalt RKUF-intro! Du kommer få lära dig mer om vilka vi är, vad vi gör och vår historia. Detta introduktionspass gör du själv i din egen takt när det passar dig. Klicka på länken nedan och registrera din mejladress så får du all information du behöver i din inkorg (ibland i skräpposten). Lycka till!

Påbörja RKUF-intro!