Kommunikation och marknadsföring

Kommunikation och marknadsföring är en kärna i Röda Korsets Ungdomsförbund, både inom lokalföreningar och på förbundsgemensam nivå.
Kommunikation och marknadsföring är en kärna i Röda Korsets Ungdomsförbund, både inom lokalföreningar och på förbundsgemensam nivå.

Kommunikation och marknadsföring är två breda arbetsområden som innefattar många olika delar av organisationens verksamhet. Kommunikation och marknadsföring är tätt sammankopplat med både rekrytering av medlemmar och frivilliga, medlemsvård och organisationens påverkansarbete. Att vi på RKUF är enhetliga och korrekta i vår kommunikation och marknadsföring är också viktigt för organisationens identitet kopplat till den stora, internationella humanitära rörelse som Svenska Röda Korset och RKUF är en del av. 

I detta kapitel hittar du verktyg och hjälp med att använda de många olika kanaler som finns för att nå ut med kommunikation och marknadsföring; nyhetsbrev, mail, hemsida, sociala medier med mera.

Instruktioner redcross mail

Instruktioner – Logga in på redcross-mail
Instruktioner – Ändra lösenord för redcross-mail
Instruktioner – Vidarebefordra mail till flera personer

Infomaterial och affischer

Mall – Editerbar affisch A4
Mall – Editerbar affsich A3
Mall - Flyer
Mall – Worddokument med Röda Korsets Ungdomsförbunds logga 

 

Logotyper

Logga – Röda Korsets Ungdomsförbunds logga för webb
Logga – Röda Korsets Ungomsförbunds logga för utskrift
Logga – Röda Korsets Ungdomsförbunds logga för sociala medier