Remissvar - En Uppväxt fri från våld

Vi bidrar med våra perspektiv i regeringens utredning om våldsutsatthet bland unga
Vi bidrar med våra perspektiv i regeringens utredning om våldsutsatthet bland unga
Publicerad: 24 aug 2023
Lästid: ca

Tillsammans med RFSL Ungdom har vi skrivit ett remissvar till regeringen om en utredning om våldsutsatthet bland unga. Det positivt att regeringens utredare vill stärka arbetet med att förhindra våld, ge utsatta skydd och göra det lättare för de som har utsatts att få upprättelse. Nu hoppas vi att regeringen tar till sig av utredningens förslag och genomför dem. Även om många av utredningens förslag var bra så finns det en del som vi tycker att de kan förbättra.

Här är några av de ståndpunkter som vi har skickat in till regeringen:

  • Vi tyckte att utredningen i fokuserade för mycket på brottsmål, och missade flera andra rättsprocesser som är viktiga för att hjälpa unga som utsätts för våld. Till exempel familjemål eftersom barn riskerar att utsättas för våld om de tvingas bo hos en våldsam förälder eller får en familjesituation där det på andra sätt finns en förhöjd risk för våld. Barn behöver också mer stöd i tvister i förvaltningsrätt, där unga kan få sin sak prövad om de utsätts för våld inom statliga institutioner, exempelvis ungdomshem.

  • Vi tyckte också att diskrimineringslagen borde ha fått en mycket större plats i utredningen. Diskrimineringslagen är ett skydd både mot diskriminering som rasism, homofobi eller diskriminering mot funktionsnedsatta, men den är också ett skydd mot sexuella trakasserier. Därför behöver staten se till att skolorna följer diskrimineringslagen, för att färre ska utsättas för våld på skoltid.

  • Vi har också lyft att det är viktigt att barn får föra fram sina åsikter i alla frågor som rör dem. Det kräver barnkonventionen, som är svensk lag. Oavsett om barnet är i en process i domstol, socialtjänst eller någon annan myndighet som fattar beslut om barnets liv så bör barnet få säga vad de känner och tycker. Barnets åsikter behöver alltid spela roll när vuxna fattar beslut, i förhållande till barnets mognad.

 

Om du vill läsa mer så finns hela vårt remissvar här!