Frivilligorganisationer har inte ansvar för samhällets skyddsnät

Debattartikel
Debattartikel
Publicerad: 23 jan 2023
Lästid: ca

Tillsammans med Svenska Röda Korset och Södertälje rödakorskrets skriver vi i en debattartikel i Länstidningen (LT) om hur fattigdomen ökar i Sverige och vikten av närvaro på platser med särskilt stora behov.

Men det räcker inte att civilsamhället växlar upp sitt 
arbete. Det behövs mer stöd från det offentliga. I artikeln lyfter vi därför tre förslag:

  • Det behövs fler lösningar i samverkan mellan offentliga instanser på lokal ochregional nivå, näringsliv och civilsamhälle – och det är bråttom. 

  • Nivån på riksnormen för försörjningsstöd och andra ersättningar måsteomedelbart justeras - så att människor har råd med det mest nödvändiga.

  • Den nya regeringen behöver ta ett strategiskt grepp om fattigdom.Snabbutred konsekvenserna av kraftig inflation och ökade omkostnader förmänniskor i ekonomisk utsatthet och samla relevanta aktörer för en gemensam handlingsplan.

Läs hela vår debattartikel här!