Vad vi gör

Vi jobbar för ett samhälle där alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda och kan känna sig trygga.
Vi jobbar för ett samhälle där alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda och kan känna sig trygga.

En organisation för och av unga

Röda Korsets ungdomsförbund är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och kämpar för humanitet och medmänsklighet. Vi har gratis verksamheter för barn och unga över hela landet, både fysiskt och online. Våra verksamheter finns för att ge unga stöd, sprida kunskap, skapa gemenskap och stärka ungas makt och inflytande över sina liv. De verksamheter vi bedriver finns för att vi sett ett behov av just den verksamheten. Till exempel serverar vi frukost på skolor och bedriver en stödchatt där en kan vända sig för att anonymt prata om hur en mår.

Vi jobbar varje dag för att göra ungas röster hörda genom att lyfta ungas perspektiv. Röda Korsets ungdomsförbund jobbar aktivt med påverkan för att uppmärksamma makthavare om de perspektiv och problem som finns idag för unga i Sverige. Vårt största fokus är att unga ska ha en trygg vardag, där dina rättigheter tas tillvara.

Vi är en demokratiskola

Vi är en medlemsstyrd organisation och våra medlemmar är barn och unga. Det är alltså barn och unga som har makten att leda och skapa föränding för andra unga, då det är våra medlemmar som bestämmer vad det är vi ska jobba med. Vi jobbar med den demokartiska strukturen i hela vår organisation.

Varje år har vi två viktiga händelser där vi bjuder in medlemmar och engagerade till att ta beslut, umgås, fortbildas, lära känna varandra och ha kul: Riksårsmötet och MOVE.

RÅM 2019 Omröstning.
Läs mer om
Riksårsmötet

Riksårsmötet hålls varje år. Dit skickas ombud från hela Sverige och tar ställning för hur vi ska jobba. Besluten som tas där bestämmer vad Röda Korsets Ungdomsförbund kommer att arbeta med under kommande år, hur organisationen kommer att arbeta och varför.

Riksårsmötet
Gruppbild på deltagare i MOVE 2019.
Läs mer om
MOVE

Varje år håller vi det vi kallar för MOVE, det är en helg där vi bjuder engagerade inom Röda Korsets Ungdomsförbund på workshops, föreläsningar och tillfälle att umgås! Varje år har vi ett nytt tema för helgen och vi brukar hålla till i vackra Kungälv.

MOVE

Behövs vår verksamhet hos dig?

Vill du att vi kommer till din skola och håller workshop? Eller tycker du att det behövs en verksamhet på din ort? Vi har två olika workshops som vi håller gratis för barn och unga. Våra workshops hålls av frivilliga och kan bokas till skolklasser, idrottslag eller andra grupper av barn och unga. Vi har också en verksamhet som vi har på skolor och på öppna mötesplatser som är vår Frukostklubb - där serverar vi frukost eller mellanmål till barn och unga och umgås.