Värdet av en meningsfull fritid

Torsdagen den 28:e april arrangerade vi ett samtal där unga fick prata om vikten av en meningsfull fritid och ställa frågor till personer som har möjlighet att påverka i deras närområde.
Torsdagen den 28:e april arrangerade vi ett samtal där unga fick prata om vikten av en meningsfull fritid och ställa frågor till personer som har möjlighet att påverka i deras närområde.
Publicerad: 08 apr 2022
Lästid: ca

I slutet av april arrangeras ett samtal på Kista bibliotek där unga som bor/är aktiva i områden kring Rinkeby-Kista/Spånga-Tensta i Stockholm fick prata utifrån temat "Värdet av en meningsfull fritid." 

Samtalet handlade om att lyfta paneldeltagarna röster och åsikter kring varför sammanhang och mötesplatser för unga är viktigt. Vi pratade bland annat om vad som skapar meningsfullhet lokalt, vilka möjligheter och utmaningar som finns för unga att delta på olika fritidsaktiviteter och vilka initiativ kopplat till deras fritid de upplever saknas.

Mot slutet välkomnades representanter från lokala fritidsverksamheter in i samtalet och flera spännande diskussioner inleddes. Både paneldeltagarna och de lokala aktörerna upplevde att samtalet ledde till många nya insikter och även en vilja att samverka mer framöver.

Samtalet sändes live på Röda Korsets Ungdomsförbunds instagram, och går att se i efterhand: instagram.com/roda_korsets_ungdomsforbund