Vad händer under förbundsstyrelsens möten?

Här kan du läsa mer om vad som händer i förbundsstyrelsen, vilka beslut de fattat och deras planer framåt!
Här kan du läsa mer om vad som händer i förbundsstyrelsen, vilka beslut de fattat och deras planer framåt!

Så går förbundsstyrelsens möten till 

Vi i förbundsstyrelsen leder Röda Korsets Ungdomsförbund på nationell nivå mellan Riksårsmötena (RÅM) och ansvarar för att genomföra beslut som organisationens medlemmar har fattat. Till vår hjälp har vi anställd personal som leds av vår generalsekreterare.

Förbundsstyrelsen har möte ungefär en gång i månaden. Inför varje möte skickar personalen, ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen in olika underlag (rapporter) om saker som hela styrelsen behöver diskutera, fatta beslut om eller bara känna till. På mötet går vi igenom underlagen och bestämmer hur vi ska gå vidare. Ofta ger vi personalen i uppdrag att genomföra det vi har beslutat om. Allt som personalen arbetar med grundar sig alltså på förbundsstyrelsens beslut. Andra saker arbetar förbundsstyrelsen vidare med själva i arbetsgrupper.

Vid intresse kan förbundsstyrelsens mötesprotokoll begäras ut genom att skicka ett mejl till forbundsstyrelsen@redcross.se

Sammanfattning av förbundsstyrelsens mötesprotokoll

Nedan kan du läsa om vad RKUFs förbundsstyrelse har beslutat under årets olika möten samt vad som diskuterats och planeras framåt.

Vill du veta mer om vår styrelse?

Här kan du läsa mer om vår förbundsordförande och övriga som sitter i förbundsstyrelsen just nu!

Läs mer!