Remissvar om ungas bostäder

Barnkonventionens 27:e artikel säger att barn har rätt till en skälig bostad. Det behöver bli en rättighet i praktiken!
Barnkonventionens 27:e artikel säger att barn har rätt till en skälig bostad. Det behöver bli en rättighet i praktiken!
Publicerad: 13 jan 2023
Lästid: ca

Remissvar om bostäder

Tillsammans med Svenska Röda Korset har vi skrivit ett remisyttrande till finansdepartementet om svensk bostadspolitik. Yttrandet är över den statliga utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14).

Barnkonventionens 27:e artikel säger att barn har rätt till en skälig bostad. Det behöver bli en rättighet i praktiken. Vi rekommenderar att Sveriges målsättningar om bostadsförsörjning tydligare kopplas till våra internationella överenskommelser, som konventionerna om mänskliga rättigheter.

Kommunerna behöver fler verktyg för att hantera hemlöshet. Därför föreslår vi också att det på olika sätt ska bli lättare för kommuner att prioritera de invånare som har störst behov av bostad i de kommunala bostadsköerna.

Läs hela vårt remissvar här!