Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Korruption och bedrägeri

När något inte är som det ska...

När det kommer till pengar kan vissa saker kännas lite svåra. Och det är helt okej! Det som är viktigt är att om något inte känns bra i föreningens ekonomi så agerar ni på det. För att ni ska kunna särskilja lite vad som kan vara mer allvarligt ekonomiskt ska vi nu gå igenom vad korruption och bedrägeri innebär.

Korruption och bedrägeri

  • Korruption är när någon utnyttjar sin ställning för att ge sig själv eller andra orättvisa fördelar. Ibland kan mutor vara inblandade, vilket betyder att en tar emot exempelvis pengar, tjänster eller presenter från någon för att hjälpa dem och ge dem orättvisa fördelar.
  • Bedrägeri är att ljuga, luras eller välja att inte berätta något för att skaffa sånt som en inte har rätt till. Oftast handlar det om pengar men det kan handla om annat också, som exempelvis tjänster, presenter och olika sorters tillstånd.

 

Vi har nolltolerans mot alla former av bedrägeri och korruption.

Vi agerar alltid vid misstanke om bedrägeri och korruption.

Vi har ett fokus på förebyggande arbete för att motverka och i tid upptäcka bedrägerier och korruption.

Vi har externa och interna granskningsfunktioner på plats.

 

På RKUF efterföljer vi Svenska Röda Korsets antikorruptionspolicy, alltså att vi har nolltolerans mot alla former av bedrägeri och korruption. Vi agerar alltid vid misstanke om bedrägeri och korruption. Vi har ett fokus på förebyggande arbete för att motverka och i tid upptäcka bedrägerier och korruption. Vi har externa och interna granskningsfunktioner på plats.

Om du är orolig för att korruption eller bedrägeri sker i en verksamhet, förening eller i organisationen kan du använda dig av whistleblower-funktionen. Det innebär att du kan höra av dig till Svenska Röda Korsets revisor PWC. Mer information om hur du gör för att anmäla misstänkta oegentligheter hittar du längre ner på sidan. Du kan också kontakta personal så kan vi hjälpa dig reda ut vad som gäller. Ibland kan till exempel en polisanmälan behöva göras.

Som exempel på korruption och bedrägeri kan vara att en frivillig köper mat till sig själv för fikapengarna eller att en styrelse får pengar för en verksamhet som aldrig blir av utan att betala tillbaka dessa pengar.

Övriga exempel kan vara att:

  • En förening genomför en aktivitet med RKUF-medel som inte har koppling till RKUFs ändåmål
  • En frivillig utnyttjar en deltagares faktiska eller upplevda beroendeposition för personlig vinning.

 

Klagomålsriktlinjer

Upptäcker du ett brott mot RKUFs policyhög eller andra interna regler, ska du anmäla detta. Har du blivit utsatt, bevittnat eller misstänker ett brott ska det självklart också polisanmälas.

RKUF har tre steg i vår klagomålshantering och använder sig av samma kanaler och rutiner som Svenska Röda Korset:

Direkt dialog med ansvarig ordförande eller frivilligledare

Om du deltar i en av RKUFs verksamheter och vill lämna ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som ansvarar för den verksamhet där incidenten skedde. Är du frivillig i verksamheten ska du vända sig till din frivilligledare. Den du rapporterar ärendet till har skyldighet att ta upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta för en lösning. Förtroendevalda ska kontakta ordföranden i första hand.

Lämna ditt klagomål till infoservice

Om du inte kan eller vill vända dig till din frivilligledare eller ordförande för att lämna ett klagomål, ska du kontakta Svenska Röda Korsets infoservice. Det kan du också göra om du inte vet vem som är ansvarig för verksamheten. Mejla info@redcross.se eller ring: 0771–19 95 00, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00;

Whistleblowing

Ett tredje sätt att klaga på eller rapportera incidenter till RKUF är via vår visselblåsarfunktion. Alla typer av allvarliga missförhållanden i våra verksamheter eller inom organisationen ska rapporteras till visselblåsarfunktionen.

Det kan till exempel vara sådant som påverkar enskildas hälsa och liv, stora brister i säkerheten eller olika former av diskriminering eller trakasserier. Det kan också handla om exempelvis mutor, korruption eller ekonomisk brottslighet. Om du blir utsatt för något, eller har misstankar om missförhållanden av detta slag ska de alltid anmälas via visselblåsarfunktionen.

Om du vill göra en anmälan kontaktar du vår visselblåsarfunktion på följande e-postadress redcross@claimdesk.pwc.se eller skickar ett brev till: Claimdesk, PricewaterhouseCooper AB, 113 97 Stockholm

Nästa kapitel: värva och vårda medlemmar

I det här kapitlet kan du läsa och hitta tips om hur lokalföreningar kan arbeta med värvning av medlemmar, rekrytering av frivilliga och vård av båda två. Här hittar du också information om medlemsregistret REDY.

Värva och vårda medlemmar