Ungdomsrörelsen: #Stoppayouthwashing

Publicerad: 31 aug 2022
Lästid: ca

Ungdomsrörelsen: #Stoppayouthwashing

Under Almedalen 2022 gick vi och elva andra ungdomsorganisationer samman för att #stoppayouthwashing. Ungdomsrörelsen har länge drivit på för att lyfta vikten av att inkludera unga på riktigt i beslutsfattande.  Samtidigt som vi delvis släpps in i maktens rum, upplever vi att det allt för ofta tenderar att handla om youthwashing. Det vill säga, att ungdomar finns med oftare för bra PR, snarare än att det finns ett genuint intresse av att ta unga på allvar och genomföra ungas förslag.

Ungdomsrörelsen har länge drivit på för att lyfta vikten av att inkludera unga på riktigt i beslutsfattande. Samtidigt som vi delvis släpps in i maktens rum, upplever vi att det allt för ofta tenderar att handla om youthwashing. Det vill säga, att ungdomar finns med oftare för bra PR, snarare än att det finns ett genuint intresse av att ta unga på allvar och genomföra ungas förslag. Artikel 12 i barnkonventionen fastslår att barn har rätt att höras i alla frågor som rör barnet. Vi menar att detta ställer krav på de som hanterar frågor som rör barn. Regeringen, myndigheter, regioner och kommuner behöver inse att rätten att höras och bilda sig en åsikt kräver mer än en plats vid bordet. Det räcker inte att lyssna på barn. Vi behöver hitta gemensamma vägar framåt - för ett inkluderande och demokratiskt samhälle!

Det är dags att stoppa youthwashing! Den 6 juli genomförde vi en workshop på Sidas Arena #Sverigeivarlden i syfte att skapa en mötesplats där både makthavare och unga skulle få samtala på ett meningsfullt sätt som jämlikar. Våran förbundsstyrelseledamot Matilda var diskussionsledare. I ett överfyllt tält samlades ungefär 90 unga och vuxna ledare till vårt gemensamma samtal.

Är du intresserad av att se hur det gick?

Evenemanget gjordes i samarbete med WWF Sweden Youth, Sveriges Ungdomsråd, Galdem A Talk, KFUM, den nationella gruppen från Nordic Youth Biodiversity Network, Fler Unga, Demokratibygget, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Scouterna, Youth 2030 och PUSH Sverige.