Debattartikel: Klimatet

Tillsammans med nio sociala organisationer skriver vi om att det inte längre är hållbart att placera ansvaret för världens välmående på individer.
Tillsammans med nio sociala organisationer skriver vi om att det inte längre är hållbart att placera ansvaret för världens välmående på individer.
Publicerad: 02 nov 2023
Lästid: ca

Sveriges politiska ageranden både nationellt och internationellt underminerar förutsättningarna för ett rättvist och hållbart liv. Klimatförändringarna leder till en klimatapartheid där de rika har möjlighet att undvika konsekvenserna medan resten av världen lider.

Sveriges överkonsumtion och vårat utsläpp per capita är högt. Ansvaret för klimat- och miljökrisen inte är rättvist fördelat fördelat och att sårbara grupper drabbas mest, samtidigt som regeringen inte tar tillräckligt ansvar. Klimatförändringarna är en humanitär kris och vi uppmanar makthavare att agera för att skydda människor genom att skydda naturen.

Läs hela artikeln här.