Finn fem fel

Läs om fem myter kopplat till barnrätt. Barnkonventionen är tydlig kring barns rättigheter. I dagens Sverige uppfylls dem inte för alla barn, vilket är fem fel för mycket.
Läs om fem myter kopplat till barnrätt. Barnkonventionen är tydlig kring barns rättigheter. I dagens Sverige uppfylls dem inte för alla barn, vilket är fem fel för mycket.
Publicerad: 03 okt 2022
Lästid: ca

1. I Sverige kan alla barn äta sig mätta.

Fel - Idag lever 196 000 barn i absolut fattigdom i Sverige. Barnkonventionen är tydlig med att varje barn har rätt till en levnadsstandard som främjar deras utveckling.
 

2. I Sverige är alla barn trygga och fria från diskriminering i skolan.

Fel - Mobbningen ökar i skolorna. Minst 140 000 barn och unga har blivit utsatta för mobbning under senaste året. Barn med utländsk bakgrund löper större risk att bli mobbade. De utsätts i högre grad för diskriminering och trakasserier.
 

3. Alla barn i Sverige har stöd och hjälp för att motverka psykisk ohälsa.

Fel - Sedan mitten av 1980-talet har andelen ungdomar mellan 13–15 år med symptom på stress fördubblats i Sverige. Samtidigt är det långa väntetider för att få hjälp. De långa väntetiderna beror också på vart du bor i landet. I vissa regioner får alla barn hjälp i tid medan inga barn får hjälp i tid i andra regioner.
 

4. I Sverige är alla är lika inför lagen. Fel - föräldrarätten ses som starkare än barnrätten.

Fel - Det är tydligt i lagen och i rättsprocesser. Eftersom föräldrarätten är så stark så respekteras inte barnkonventionens helt och hållet. Till exempel kan barn bli tvingade att träffa sina föräldrar. Föräldrar kan också hindra sina barn från att komma till tals i asylärenden.
 

5. Alla barn har möjlighet att anmäla och få hjälp ifall deras rättigheter inte uppfylls.

Fel - I Sverige är det i princip omöjligt för ett barn att själv anmäla kränkningar. Detta gör att barn i utsatta situationer kan ha extra svårt att få stöd. I Sverige är det inte heller möjligt för barn att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté.
 
Detta är fem fel för mycket. Barnkonventionen är tydlig kring barns rättigheter. I dagens Sverige uppfylls dem inte för alla barn. Men du kan göra skillnad. Engagera dig i Röda Korsets Ungdomsförbund.