Remissvar om dokumentation av ungas hälsa

Publicerad: 02 sep 2022
Lästid: ca

Remissvar om dokumentation av ungas hälsa

Tillsammans med Svenska Röda Korset har vi skrivit ett remissvar till regeringen om en utredning om hur vården ska hantera information om barn och unga som fått vård. Samtidigt som vården behöver värna om barn och ungas integritet så är det viktigt att vårddokumentationen är tillräckligt bra för att det ska kunna gå att följa upp hälsoproblem som återkommer eller för att det ska vara möjligt att effektivt behandla flera hälsoproblem samtidigt. Här är några av de ståndpunkter som vi har skickat in till regeringen:

  • Psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och trauma från tortyr, krigs- eller flyktingupplevelser behöver få större utrymme i dokumentationen än vad det gör idag och utredningen saknade de perspektiven. Det är viktigt att vården tar hänsyn till det för att kunna ge en så trygg och effektiv vård som möjligt.
  • Regeringen behöver agera för att det ska bli enklare att dokumentera data om barn och unga som saknar svenskt personnummer och barn som är registrerade med reservnummer.
  • Övergången från att klassas som barn till att klassas som vuxen innebär en stor omställning för många personer som söker stöd av vården. Det påverkar både vilket utbud av insatser som finns till hands och vårdens tillgänglighet. En starkare dokumentation av tidigare insatser kan underlätta eftersom vårdinstitutioner för vuxna enklare kan se och förhålla sig till individens tidigare vård- och hälsohistorik

Om du vill läsa hela vårt remissvar så finns det här:

Om du vill läsa hela vårt remissvar så finns det här: