Anmälan om policybrott

Här hittar du information om hur du kan rapportera incidenter och lämna in klagomål till Röda Korsets Ungdomsförbund
Här hittar du information om hur du kan rapportera incidenter och lämna in klagomål till Röda Korsets Ungdomsförbund

Om någon bryter mot våra policys eller styrdokument

Upptäcker du ett brott mot RKUFs policyhög eller andra interna regler, ska du anmäla detta. Det kan tex. vara om du eller någon annan har blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller brott mot vår ekonomiska policy. Har du blivit utsatt, bevittnat eller misstänker ett brott ska det självklart också polisanmälas.

RKUF har tre steg i vår klagomålshantering och använder sig av samma kanaler och rutiner som Svenska Röda Korset:

Direkt dialog med ansvarig ordförande eller frivilligledare

Om du deltar i en av RKUFs verksamheter och vill lämna ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som ansvarar för den verksamhet där incidenten skedde. Är du frivillig i verksamheten ska du vända sig till din frivilligledare. Den du rapporterar ärendet till har skyldighet att ta upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta för en lösning. Förtroendevalda ska kontakta ordföranden i första hand.

Lämna ditt klagomål till infoservice

Om du inte kan eller vill vända dig till din frivilligledare eller ordförande för att lämna ett klagomål, ska du kontakta Svenska Röda Korsets infoservice. Det kan du också göra om du inte vet vem som är ansvarig för verksamheten. Mejla info@redcross.se eller ring: 0771–19 95 00, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00;

Whistleblowing

Ett tredje sätt att klaga på eller rapportera incidenter till RKUF är via vår visselblåsarfunktion. En visselblåsning är en slags anmälan som du bör göra vid alla typer av allvarliga missförhållanden i våra verksamheter eller inom organisationen.

Det kan till exempel vara sådant som påverkar enskildas hälsa och liv, stora brister i säkerheten eller olika former av diskriminering eller trakasserier. Det kan också handla om exempelvis mutor, korruption eller ekonomisk brottslighet. Om du blir utsatt för något, eller har misstankar om missförhållanden av detta slag ska de alltid anmälas via visselblåsarfunktionen.

Visselblåsarfunktion hanteras av PwC på uppdrag av Svenska Röda Korset.

Du kan lämna en skriftlig eller muntlig rapport alternativt boka ett fysiskt möte med PwC genom att klicka på denna länk: https://whistleblowersoftware.com/secure/968a7d8b-afd5-4274-87f9-aa18e9c4522b

Vad händer sen?

Efter en anmälan av brott mot våra policys eller andra interna regler görs en utredning av händelsen. Alla fall av rapportering hanteras professionellt och konfidentiellt. Därefter beslutas det om eventuella påföljder.