Ledarskapsprogrammet våren 2022

Ledarskapsprogrammet riktar sig till dig som är ordförande och vice ordförande i din förening. Syftet med programmet är att ge er möjlighet att utifrån workshops och cases reflektera och diskutera frågor kopplade till ledarskap.
Ledarskapsprogrammet riktar sig till dig som är ordförande och vice ordförande i din förening. Syftet med programmet är att ge er möjlighet att utifrån workshops och cases reflektera och diskutera frågor kopplade till ledarskap.
Publicerad: 01 apr 2022
Lästid: ca

Nu är RKUFs ledarskapsprogram igång!

I onsdags kväll (30/3) höll vi i den första träffen inom Ledarskapsprogrammet, vilket är en satsning riktat mot ordförande och vice ordförande inom våra lokalföreningar. Syftet är att utveckla egenskaper kopplade till ledarskap och att skapa ett forum för ordföranden och vice ordföranden att mötas och diskutera utmaningar och möjligheter kopplade till deras förtroendeuppdrag!

Under passet gick vi bland annat igenom olika definitioner av ledarskap, korta beskrivningar av olika ledarskapsstilar samt vilka egenskaper unga inom föreningslivet värdesätter. Huvudämnet för träffen var att diskutera vikten av emotionell intelligens och självmedvetenhet i förhållande till ledarskap. Att börja med att titta inåt och förstå sina egna mål, känslor och värderingar är grunden för att lättare förstå andra personers upplevelser och erfarenheter av ideellt arbete.

Deltagarna fick också reflektera över vilka krav som sätts på ordföranden/vice ordföranden i RKUF och om dessa är realistiska. En deltagare uttryckte att: ”Det var intressant att få fundera över vilka krav det finns på mig som ordförande, det väckte också tankar på vilka krav jag har på de andra i min styrelse”.

Nästa träff kommer äga rum onsdag 13/4 och fokusera på ledarskap och gruppen.

Vill du veta mer om ledararskapsprogrammet kan du höra av dig till: rkuf.forening@redcross.se