Debattartikel: Uppmärksamma hungern!

Fler och fler skolor hör av sig till oss med förfrågningar om våra frukostklubbar. Fler än vi kan hantera. Läs mer om vårt arbete kopplat till gratis skolfrukost.
Fler och fler skolor hör av sig till oss med förfrågningar om våra frukostklubbar. Fler än vi kan hantera. Läs mer om vårt arbete kopplat till gratis skolfrukost.
Publicerad: 07 nov 2023
Lästid: ca

Göteborgs Stad har påstått att alla grundskolor i kommunen erbjuder frukost. Det stämmer inte. Ökad inflation och stigande matpriser resulterar i att fler barn går hungriga och kommunerna måste ta problemet på alvar. Behovet är särskilt påtagligt för de barn som har det svårast i samhället. En undersökning från Livsmedelsverket visar att 45 av 290 kommuner påstår sig erbjuda gratis skolfrukost, men i flera av kommunerna behöver vi stötta upp med frukostverksamhet där problemen är som störst.

Innan skolorna började servera lunch till eleverna så bedrev Röda Korset lunchverksamhet på många håll i landet. Vi ansåg att det är orimligt att barn går hungriga i skolan. Det anser vi fortfarande. Det är bra att fler politiker och beslutsfattare börjar engagera sig emot hungern. De behöver fundera på om deras skolor ska vara platser där alla barn har möjlighet att må bra och nå goda resultat. Skollunchen blev en självklar del av skolverksamheten. Det behöver skolfrukosten också bli.

Läs hela artikeln här