Uppföljning

Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar fortlöpande med uppföljning på alla sina verksamheter.
Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar fortlöpande med uppföljning på alla sina verksamheter.

I juni görs en halvårsuppföljning och i december en helårsuppföljning. Fokus på uppföljningarna är att utvärdera vad som gått bra och vad som kan utvecklas. Styrelsen ansvarar för att fylla i en uppföljning om styrelsens arbete och verksamhetsledarna ansvarar för att fylla i en uppföljning för sin verksamhet. Det är styrelsens ansvar att sprida informationen till verksamheterna och se till att de fyller i uppföljningen.

Under året fylls en Aktivitetsrapport i efter varje verksamhetstillfälle. Enkäten tar ca. 5 minuter att fylla i och göra av en frivillig som var på plats under tillfället. Aktivitetsrapporten hittar ni här: Aktivitetsrapport. Aktivitetsrapporten ska inte fyllas i av verksamheterna På Flykt, Läxhjälp Online och Jourhavandekompis.

Varför gör Röda Korsets Ungdomsförbund uppföljningar?

I uppföljning får man information om vad föreningar och verksamheter gör för att barn och unga ska få det bättre. Den kunskapen gör att vi som organisation kan driva påverkansarbete och visar varför organisationen behövs.

Det är en bra statusuppdatering för både styrelse och verksamhet. Ni får en överblick över vad ni har hunnit med under halvåret och vad man behöver jobba med framöver. Behöver ni rekrytera fler? Är det något viktigt ni behöver prata med er lokalföreningsstyrelse eller personalen om?

Förbundsstyrelsen får information om det fantastiska arbete som görs lokalt och organisationen ser hur vi ligger till mot våra uppsatta mål.

Svenska Röda Korset (som är vår största finansiär) får information om hur pengarna används.

Ni kan använda uppföljningen som underlag till er verksamhetsberättelse.