Remissvar om skydd mot diskriminering

Publicerad: 02 sep 2022
Lästid: ca

Remissvar om skydd mot diskriminering

Tillsammans med tolv andra ungdomsorganisationer har Röda Korsets Ungdomsförbund skrivit ett remissvar om regeringens förslag på ändringar i diskrimineringslagen. Vi skriver tillsammans med bland annat LSU, Rädda Barnens Ungdomsförbund och RFSL Ungdom för att peka på hur regeringen kan förbättra skyddet för personer som riskerar att utsättas för diskriminering. Homo- och transfobi, rasism, funkofobi, ålderism och andra typer är stora samhällsproblem som både är ett stort problem i många ungas vardag och innebär att de utsätts för kränkande behandling. Det kan vi aldrig acceptera.

Här är några av de synpunkter som vi har skickat till regeringen:

  • Inga barn- eller ungdomsorganisationer har fått bidra till utredningen. Vi är besvikna över att utredningen inte har lyssnat in barns egna röster och hade velat se en djupare barnkonsekvensanalys av förslagen. Eftersom ungas perspektiv förbises av utredarna så riskerar ungas utsatthet för diskriminering inte att få ett tillräckligt utrymme i utredningen. I den nuvarande lagstiftningen är ålder en grund för diskriminering men det finns fler undantag från den än någon annan diskrimineringsgrund.
  • Många vet inte vart man kan vända sig för att få upprättelse om man utsätts för diskriminering. Detta drabbar särskilt unga eftersom de fortfarande lär sig orientera sig i samhället och som generellt har mindre makt. Utredningen lyfter unga kvinnor som en utsatt grupp. Samhället bör kompensera för det genom att säkerställa så att unga har information om hur de kan anmäla diskriminering tillgängligt och genom att säkerställa att det finns särskilda resurser till stöd.
  • Regeringen behöver se till så att de organisationer som diskriminerar får hårdare straff och att de oftare får betala när de beter sig illa. För att det ska vara möjligt behöver fler organisationer få möjlighet att göra tillsyn när personer utsatts för diskriminering, exempelvis Skolinspektionen och Sveriges diskrimineringsbyråer.

 

Om du vill läsa hela vårt remissvar så finns det här: