Krishantering

Alla föreningar möter vid olika tidpunkter utmaningar och kriser i olika skepnad.
Alla föreningar möter vid olika tidpunkter utmaningar och kriser i olika skepnad.

Vissa går att förebygga och behöver motverkas, medan andra kommer helt oväntat. I detta kapitel har vi samlat information och verktyg som är användbara för er i styrelser och verksamheter vid olika typer av utmaningar och kriser.

Corona-pandemin

2020 har varit ett år fullt av omställning och utmanat oss till nya sätt att tänka kring våra verksamheter. Hur bedriver man egentligen en kompisgrupp på distans? Vad ska man tänka på som workshopledare, och hur planerar vi med våra frivilliga under en tid som kan kännas omöjlig att planera i?

Därför har vi lanserat vår handbok som är en samlad plats med information, verktyg och andra resurser kopplat till coronapandemin och hur vi i våra verksamheter kan förhålla oss. I handboken hittar ni också information om var en kan vända sig för att hantera sin vardag under coronapandemin, och stödmaterial till frivilliga.

Resurshandbok corona