Företag

Hjälp oss att hjälpa barn och unga!

Röda Korsets Ungdomsförbund är en av Sveriges största religiöst och politiskt obundna ungdomsorganisationer. Vi är det unga Röda Korset, vars mål det är att engagera unga för unga för att förhindra och lindra mänskligt lidande bland barn och unga. Vi är en självständig organisation som samtidigt är en del av den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Vad vi gör i siffror

 • 9244 medlemmar
 • 1339 volontärer
 • 3642 deltagare
 • 74 verksamheter

- under 2020

Vi hjälper barn och unga i hela Sverige

Genom våra verksamheter och lokalföreningar runtom i Sverige och online erbjuder vi stöd och gemenskap för och med barn och unga på deras egna arenor. Dessutom är vi en demokratiskola och för många är vi det första steget in i föreningslivet och ledarskapsroller. Utifrån de berättelser vi tar del av i våra verksamheter så tar vi ställning för barns och ungas rättigheter i samhället.

 • Frukostklubbar serverar frukost eller mellis på grundskolor och gymnasium, för att elever ska ha rätt förutsättningar att klara skoldagen.
 • Jourhavande kompis är vår anonyma chattjour för alla upp till 25 års ålder som behöver någon att prata med. Vi har öppet varje dag på svenska och engelska, och en dag i veckan på dari.
 • Kompisgrupper skapar en meningsfull fritid tillsammans med barn och unga med erfarenhet av asylprocessen.
 • Läxhjälp på skolor, bibliotek samt HVB-hem ger alla barn en likvärdig skolgång.
 • Läxhjälp Online har öppet fyra dagar i veckan för de som vi inte kan nå med vår fysiska läxhjälp.
 • På Flykt är en workshop om asylrätten som är baserad på verkliga historier från folk som har flytt till Sverige. Målet med workshopen är att motverka fördomar och rasism.

Tillsammans kan vi göra mer

Vi söker er som är ett företag som värnar om barn och ungas välmående och rättigheter, både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Ni vill vara med och hjälpa oss att förhindra lidande bland barn och unga genom att erbjuda dem stöd med skolarbete, näringsrik frukost och mellanmål, och fritidsaktiviteter. Ni vill vara med och lära barn och unga om sina rättigheter, asylrätten och demokrati. Ni vill vara med och erbjuda ett socialt stöd för barn och unga i alla våra verksamheter.

 

Några sätt som ni kan bidra i ett samarbete:

 • Pengar – Vi är beroende av externa intäkter för att möta barn och unga.
 • Tid – Alla våra verksamheter drivs av frivilliga och vi behöver alltid fler volontärer.
 • Informera – Ju fler som sprider information om barn och ungas rättigheter, desto bättre!
 • Materiellt stöd – Vissa verksamheter behöver material som t.ex. datorer eller ryggsäckar.
 • Idéer och innovationer – Vi är nyfikna på nya idéer som ni vill vara med och utforma!

 

Det här kan vi erbjuda er i vårt samarbete:

 • Erfarenhet – Vi erbjuder erfarenhetsutbyte med er personal.
 • Workshops – Vi håller gärna workshopen På Flykt för era medarbetare.
 • Volontärer– Era medarbetare är varmt välkomna att bli frivilliga i våra verksamheter.
 • Varumärkesbyggande insatser – Detta kan innebära alltifrån synlighet i våra sociala medier eller gemensamma kampanjer, till användning av Röda Korsets Ungdomsförbunds logga och varumärke.

 

Vi står för barn och ungas rättigheter

 

Hållbarhet

Vi jobbar för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Inom organisationen så måste alla engagerade konsumera och resa hållbart vilket i praktiken betyder endast flyg i undantagsfall, vegetarisk mat och fika och inga engångsprodukter.

 

Barnkonventionen

All vår verksamhet utgår från Barnkonventionen. Vi gör det vår högsta prioritet att inte bara följa, utan praktisera Barnkonventionen i allt vi gör.

 

De globala målen

Vi på Röda Korsets Ungdomsförbund jobbar aktivt för att uppfylla följande globala mål:


3. God Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning
10. Minskad ojämlikhet
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Camilla Linde

Projektkoordinator

Göteborg