RKUF tänker om och testar nytt!

Under de senaste två åren har Röda Korsets Ungdomsförbund genomgått en spännande resa där ett flertal beslut om förändringar kopplat till lokal verksamhet, organisering och tjänsteorganisationen fattats.
Under de senaste två åren har Röda Korsets Ungdomsförbund genomgått en spännande resa där ett flertal beslut om förändringar kopplat till lokal verksamhet, organisering och tjänsteorganisationen fattats.
Publicerad: 15 aug 2022
Lästid: ca

Under de senaste två åren har Röda Korsets Ungdomsförbund genomgått en spännande resa där ett flertal beslut om förändringar kopplat till lokal verksamhet, organisering och tjänsteorganisationen fattats.

Resan påbörjades redan under Röda Korsets Ungdomsförbunds Riksårsmöte 2020 då en ny strategi antogs av medlemmarna. I den nya strategin kom organisationen överens om att arbeta mer aktivt för att möta fler barn och unga i utsatthet, markera mot makthavare och mobilisera fler. Ungdomsförbundet var enliga om att organisationen behövde bli mer lyhörd och agera utifrån den ökade ojämlikheten mellan grupper av unga i Sverige och förändrat engagemang.

"Det var många medlemmar och engagerade som upplevde att vi delat upp oss för mycket i frivilliga och deltagare. Att vi som organisation har så mycket mer potential om vi kan bli bättre på att bedriva verksamhet tillsammans med våra målgrupper, i stället för endast för", säger Förbundsordförande Lotta Schneider.

”När denna strategi antogs visste vi att vi inte var den organisation vi behövde vara för att kunna genomföra strategin fullt ut. Men trots ovissheten vågade vi anta strategin ändå, vilket jag är otroligt stolt över och det visar på ett mod och en vilja i den här organisationen”, fortsätter ungdomsförbundets Generalsekreterare Beatrice Amsenius.

Efter Riksårsmötet 2020 startade en kartläggningsprocess för att ta reda på vilka utmaningar organisationen stod inför. En extern konsult anlitades för uppdraget som efter avslutat arbete drog slutsatserna att ett flertal förändringar krävdes för att Ungdomsförbundet ska kunna engagera och representera fler unga i utsatthet.

Utifrån insikterna från kartläggningen har förbundsstyrelsen fört samtal med många av er medlemmar i olika sammanhang.

”Jag upplever att många som vi i Förbundsstyrelsen pratat med i lokalföreningar, personalen och verksamhetsgrupper delar den problembild som strategin vill bemöta och är medvetna och positiva till att saker behöver ändras.”, menar Lotta.

Utifrån den nya strategin, kartläggningen och diskussionerna i organisationen startade personalen tillsammans med lokalföreningar olika testprojekt under hösten 2021. Det handlade bland annat om att utforska hur de kan göra det lättare att engagera sig och nå ut i marginaliserade områden. Dessa utvärderades löpande och gav många nya lärdomar som slutligen resulterade i en rad konkreta förändringar som förbundsstyrelsen under våren 2022 fattade beslut om.

Organisationsförändringarna som beslutades var:

  1. Att frångå kärnverksamheter som koncept
    Röda Korsets Ungdomsförbund organiserar sig inte längre utifrån kärnverksamheterna (kompisgrupp, frukostklubb, läxhjälp, På Flykt, Jourhavande kompis) utan i stället de nya verksamhetskategorierna: Stöd, Gemenskap, Kunskap och Makt. De befintliga verksamheterna finns kvar, men unga kan också starta andra typer av aktiviteter, utifrån hur deras behov och förutsättningar ser ut lokalt.

  2. Att öppna upp för engagemang utanför lokalföreningsstrukturen
    Röda Korsets Ungdomsförbund inför möjligheten för frivilliga att engagera sig genom kortare och enklare aktiviteter, till exempel genom RKUF-klubbar som en mindre byråkratisk version av förening och att ha verksamhet med direkt stöd av tjänsteperson, i stället för av en styrelse.

  3. Ny tjänsteorganisation
    För att lokalföreningar och verksamheter ska kunna få det stöd som behövs i detta utvecklingsarbete har beslut om förändringar i organisationens struktur och roller fattats. Den nya personalorganisationen börjar gälla 1 september och innebär nya tjänster och team med fokus på att jobba mer lokalt och stärka engagemang på vissa orter. 

Nu när besluten är tagna påbörjas implementeringsarbetet på allvar med hopp om att se resultat redan under nästa år. Trots att organisationsresan passerat många milstolpar är det fortfarande en bit kvar innan Ungdomsförbundet är framme vid önskad slutdestination.

"De utmaningar vi står inför i RKUF, är inget unikt för bara oss, utan är något vi delar med stora delar av civilsamhället. Detta innebär också att vi inte har några färdiga lösningar, utan behöver kunna testa oss fram för att ta reda på vad som funkar. Samtidigt som det ska bli spännande att se hur de nya arbetssätten utvecklas, börjar vi förbereda oss för en ny strategi som Riksårsmötet ska rösta om nästa sommar. Vi har lärt oss otroligt mycket under den här strategiperioden och hoppas kunna fortsätta det påbörjade arbetet även under nästa.", säger Lotta.