Pressmeddelande – Ny rapport: Kraftigt ökat behov av hjälp i krisens spår

I tider där allt fler uppger att de har svårt att få pengarna att räcka har RKUF fått fler förfrågningar om att starta upp Frukostklubb på skolor runtom i hela landet – för att elever ska få samma möjlighet att starta skoldagen med mat i magen. Vår ordförande Li Nester kommenterar Röda Korsets rapport om att fler människor söker sig till civilsamhället för att få hjälp med grundläggande behov som mat, kläder och tak över huvudet.
I tider där allt fler uppger att de har svårt att få pengarna att räcka har RKUF fått fler förfrågningar om att starta upp Frukostklubb på skolor runtom i hela landet – för att elever ska få samma möjlighet att starta skoldagen med mat i magen. Vår ordförande Li Nester kommenterar Röda Korsets rapport om att fler människor söker sig till civilsamhället för att få hjälp med grundläggande behov som mat, kläder och tak över huvudet.
Publicerad: 14 feb 2024
Lästid: ca

Ny rapport: Kraftigt ökat behov av hjälp i krisens spår

Allt fler människor söker sig till civilsamhället för att få hjälp med grundläggande behov som mat, kläder och tak över huvudet. Det visar en ny rapport från Röda Korset, där organisationen talat med över 200 civilsamhällesaktörer i 83 kommuner runt om i Sverige.

 Röda Korsets kartläggning visar att utsattheten ökar i Sveriges samtliga 21 län i ljuset av den ekonomiska krisen. Röda Korset, Svenska Kyrkan, Stadsmissionerna och många andra civilsamhällesorganisationer vittnar om att fler och fler vänder sig till dem för att få stöd med det mest grundläggande. 

Rapporten visar att nya grupper söker hjälp: ensamstående föräldrar med barn, barnfamiljer och pensionärer med låga inkomster. Många vittnar om att enskilda utgifter som mediciner, glasögon, tandvård eller vinterkläder kan stjälpa hela ekonomin för människor som lever på marginalen. Läget har också förvärrats för grupper som länge fallit mellan stolarna, som papperslösa, hemlösa eller personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. 

Ett behov som ökar över hela landet är mat. På många håll delar civilsamhället ut matkassar och ibland presentkort till matbutiker. I ett antal städer driver civilsamhället sociala matbutiker med rabatterade priser. Röda Korsets Ungdomsförbund driver frukostklubbar  på skolor runt om i landet, dit barn och unga kan gå och äta gratis frukost innan skoldagen. 

- Det märks att många unga idag inte får tillräckligt med mat hemma. Våra frukostklubbar är välbesökta, maten som serveras går verkligen åt. Och vi får förfrågningar från fler skolor än vi kan täcka upp. Det är inte rimligt att barn ska behöva gå hungriga till skolan, här borde kommunerna ta ett större ansvar, säger Li Nester, ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.  

Organisationernas bild är att det här är en utveckling som pågått under flera år men att det senaste årets kraftigt stigande priser på det mesta, från mat till el och höjda räntor har förvärrat situationen avsevärt. Därtill möter vi allt fler som inte får stöd från kommunala insatser som ekonomiskt bistånd och många som faller mellan stolarna i väntan på ersättning från till exempel försäkringskassa och a-kassa. Många civilsamhällsaktörer erbjuder numera hjälp med att ansöka om ekonomiskt bistånd och att överklaga avslag om bistånd.

Läs hela pressmeddelandet här.

För mer information, vänligen kontakta: 

Li Nester, förbundsordförande Röda Korsets Ungdomsförbund
li.nester@redcross.se

Hanna Lindquist, påverkansstrateg Röda Korsets Ungdomsförbund
hanna.lindquist@redcross.se