Kritik från FN gällande arbetet med barns rättigheter

Förra året tog Röda Korsets Ungdomsförbund, tillsammans med flera andra organisationer, fram en rapport om barns rättigheter som vi skickade till Barnrättskommittén under deras granskning. Sverige behöver ta FN:s kritik på allvar och bli bättre. 
Förra året tog Röda Korsets Ungdomsförbund, tillsammans med flera andra organisationer, fram en rapport om barns rättigheter som vi skickade till Barnrättskommittén under deras granskning. Sverige behöver ta FN:s kritik på allvar och bli bättre. 
Publicerad: 21 feb 2023
Lästid: ca

Vart femte år granskar FN:s Barnrättskommitté hur Sverige följer barnkonventionen. Nu är deras rapport färdig för den här perioden och de har tagit fram kritik på flera punkter. Förra året tog Röda Korsets Ungdomsförbund, tillsammans med flera andra organisationer, fram en rapport om barns rättigheter som vi skickade till Barnrättskommittén under deras granskning. Sverige behöver ta FN:s kritik på allvar och bli bättre. 

 

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn illa här. Tillsammans med 21 andra organisationer har vi tagit fram en debattartikel som visar på några av de problem som Sverige behöver ta tag i. Vi skriver bland annat med Bris, Rädda Barnen, Stiftelsen Friends, Civil Rights Defenders, Asylrättscentrum och Räddningsmissionen. Vår uppmaning till regeringen är att ta rekommendationerna på allvar och förvandla dem till konkret politik och långsiktiga satsningar. Vi, experter på barns rättigheter, är gärna med och gör det möjligt.

 

Läs hela debattartikeln här!