Verksamhetsplanera och budgetera

En verksamhetsplan beskriver hur en förening jobbar, vad det finns för syfte med verksamheterna och vilka mål och visioner som finns på föreningens ort. En budget är en plan över hur mycket pengar föreningen kommer använda, och hur mycket pengar som föreningen behöver samla in för att hålla verksamheterna igång.
En verksamhetsplan beskriver hur en förening jobbar, vad det finns för syfte med verksamheterna och vilka mål och visioner som finns på föreningens ort. En budget är en plan över hur mycket pengar föreningen kommer använda, och hur mycket pengar som föreningen behöver samla in för att hålla verksamheterna igång.

Tillsammans utgör verksamhetsplanen och budgeten två viktiga grundbitar i hela föreningens arbete och utveckling, det är därför viktigt att både styrelse och verksamhetsledare är involverade när dessa dokument tas fram.

Det som gör verksamhetsplan och budget så viktiga är att ni

  • får en överblick på föreningens verksamheter och aktiviteter under året
  • kan ta ansvar både för verksamheterna och ekonomin
  • får fundera över era mål med föreningen och era verksamheter, vilket gör att de utvecklas
  • kan förbereda er på att söka externa pengar i tid och har dessutom en ordentlig grund för en ansökan
  • är öppna för era medlemmar och personer som är nyfikna på er förening så att de kan få en bra och tydlig inblick i vad ni gör

Verksamhetsledare ger förslag på verksamhetsplan och budget för sin verksamhet. Styrelsen sammanställer och ger ett ihopsatt förslag på hela föreningens verksamhetsplan och totala budget, som sedan föreningsårsmötet beslutar om.

Bilagor

Mall – Verksamhetsplan-för-verksamheter- strategi 2021-2023

Mall – Verksamhetsplan och budget för hela föreningen strategi 2021-2023