Debattartikel: Ge unga en meningsfull fritid

För unga med psykisk ohälsa kan lov innebära att de plötsligt står utan det viktiga stöd. Många har inte råd, ork eller möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Eftersom meningsfulla fritidsaktiviteter motverkar psykisk ohälsa hos unga är det viktigt att samhället erbjuder detta skriver vi med flera i en debattartikel i GP.
För unga med psykisk ohälsa kan lov innebära att de plötsligt står utan det viktiga stöd. Många har inte råd, ork eller möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Eftersom meningsfulla fritidsaktiviteter motverkar psykisk ohälsa hos unga är det viktigt att samhället erbjuder detta skriver vi med flera i en debattartikel i GP.
Publicerad: 07 nov 2023
Lästid: ca

Vi skriver tillsammans med Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor och Friluftsfrämjandet om att den ökande psykiska ohälsan hos unga.

Signalerna om att allt fler unga mår dåligt måste tas på yttersta allvar av alla vuxna runt unga och av beslutsfattare på alla nivåer i samhället. Samarbetet mellan kommunala, regionala och civilsamhällets verksamheter behöver stärkas. Ökade insatser behövs för att hjälpa unga att navigera mellan elevhälsa, psykiatri, vårdcentral, ungdomsmottagning och socialtjänst. Det behövs satsningar i skolan.

Psykisk ohälsa bland unga innebär ett stort lidande för individen men kan också bli väldigt dyrt för samhället, inte bara i sommar utan på lång sikt.

Läs hela artikeln här.