Påverkansarbete

I detta kapitel kan du läsa om hur en lokalförening inom Röda Korsets Ungdomsförbund kan driva påverkansarbete.
I detta kapitel kan du läsa om hur en lokalförening inom Röda Korsets Ungdomsförbund kan driva påverkansarbete.

I detta kapitel kan du läsa om hur en lokalförening inom Röda Korsets Ungdomsförbund kan driva påverkansarbete. Kapitlet beskriver även vad ungdomsförbundet tycker i olika frågor och tips på olika metoder för att påverka. Det finns även tips om vad en ska tänka på i kontakt med media och om hur rollspelet På Flykt kan användas i påverkansarbete.

Vad tycker Röda Korsets Ungdomsförbund?

Som en del av världens största humanitära nätverk ska vi i Röda Korsets Ungdomsförbund stödja dem som är i störst behov av hjälp. Tillsammans har vi möjligheten att sätta press på politiker, makthavare och andra samhällsaktörer. Vi vill inte vara de som knöt handen i fickan, vi vill vara de som gjorde något. Röda Korsets Ungdomsförbund är en aktiv, modig och klar samhällsröst, av och för unga. Vi vill förändra världen lite grann varje dag.

Barn och unga i utsatta situationer syns och hörs sällan. Röda Korsets Ungdomsförbund ska påtala ungas rättigheter och uppmärksamma när dessa kränks. Röda Korsets Ungdomsförbund har en skyldighet att agera mot och påpeka orättvisor bland barn och unga samt ta ställning i frågor som på något sätt rör barn och ungas nutida eller framtida välbefinnande. Med utgångspunkt i rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper, Barnkonventionen, svensk lag samt den mångfald av erfarenheter som finns inom organisationen ska vi påverka såväl allmänheten som makthavare.

Röda Korsets Ungdomsförbund är partipolitiskt och religiöst obundna. Neutralitet och opartiskhet är två av Röda Korsets grundprinciper. Det är viktigt för att vi ska kunna finnas till för och hjälpa unga i utsatthet oavsett sammanhang. Våra möten med barn och unga på lokal nivå ska verka som grund för allt vårt påverkansarbete. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att bli lyssnade på i frågor som rör dem.

Vi är en humanpolitisk organisation som alltid verkar för att förhindra och lindra mänskligt lidande, att skydda liv och hälsa och att säkerställa respekt för varje människas värde. Rent konkret så tar vi ställning för när barn och ungas rättigheter på många olika sätt. Vi uttalar oss om politiska förslag och skriver debattartiklar i frågor som rör barn och ungas rättigheter. Dessutom påverkar vi politiker och makthavare genom att hålla workshops för dem och bjuda in dem till samtal. Genom att göra våra värderingar och ställningstaganden synliga är vi med och påverkar den allmänna opinionen och samhällsutvecklingen.

Du kan se exempel på vårt påverkansarbete på vår sida för Opinion och debatt!

Bilagor – Vad tycker Röda Korsets Ungdomsförbund?

Styrdokument – Påverkansplan 2020

Instruktion: Vår ideologiska grund för påverkansarbete

Exempel: Pressmeddelande

Bilagor – Att använda rollspelet på Flykt

Instruktion: Hur kan föreningar jobba med rollspelet På Flykt

Mall: Handout - rekrytering av workshopledare

Bilagor- Att använda dilemmaspelet

Instruktion: Instruktion Dilemmaspelet som monter

Instruktion: Lathund Dilemmaspelet

Bilagor- Boka På Flykt

Information: På Flykt lärarinformation 2018