Söka pengar

Alla lokalföreningar i Röda Korsets Ungdomsförbund är självständiga föreningar med självständiga ekonomier. Verksamhetsledare och styrelsen har ett gemensamt ansvar för att det finns pengar att driva föreningen och verksamheterna.
Alla lokalföreningar i Röda Korsets Ungdomsförbund är självständiga föreningar med självständiga ekonomier. Verksamhetsledare och styrelsen har ett gemensamt ansvar för att det finns pengar att driva föreningen och verksamheterna.

Ett viktig del av föreningsekonomin är att söka pengar externt. Särskilt viktigt är det för det långsiktiga arbetet i föreningen.

Att söka pengar från fonder och andra bidragsgivare handlar om att kunna beskriva för en extern part varför verksamheten ni bedriver är så bra och viktig. Att formulera och sätta ord på vad syftet är med verksamheten, vilka mål ni vill uppnå och vilken förändring ni kan skapa. Bidragsgivaren ska övertygas om varför just er förening och er verksamhet är den rätta att stötta ekonomiskt.

Dokumentera från vilka fonder och hur mycket pengar ni söker, så ni inte söker från samma och så att andra kan söka och återredovisa med det i minne när det blir aktuellt.

I det här kapitlet finns tips både på var det går att hitta bidragsgivare och hur en skriver en bra ansökan. Bolla gärna idéer och ansökningar med er kontaktperson i personalen om ni känner er osäkra!

Bilagor

Riktlinjer – Föreningspott

Ansökningsblankett - Föreningspotten

Exempel - Bidragsansökan
Fondkalendern (Senast uppdaterad 2022)