Dags att gå från ohälsa till hälsa

Genom joursamtal, läxhjälp och kompisgrupper möter Röda Korsets Ungdomsförbund ungdomar som vittnar om hur en försvårad skolsituation och social isolering tär på dem.
Genom joursamtal, läxhjälp och kompisgrupper möter Röda Korsets Ungdomsförbund ungdomar som vittnar om hur en försvårad skolsituation och social isolering tär på dem.
Publicerad: 21 jun 2021
Lästid: ca

Genom joursamtal, läxhjälp och kompisgrupper möter Röda Korsets Ungdomsförbund ungdomar som vittnar om hur en försvårad skolsituation och social isolering tär på dem. Ungas psykiska hälsa har blivit allt sämre sedan 80-talet. Detta var ett samhällsproblem redan innan pandemin och kommer inte lösas av sig självt så fort den är över. Under våren har RKUF skickat ut enkäter till verksamhetsledare i vår chattjour och våra kompisgrupper för att få veta hur vi ser att ungas psykiska hälsa har påverkats av pandemin. Enkäter har också gått ut till de som har fått digital läxhjälp.

Fler upplever sig vara socialt isolerade till följd av distansundervisningen och inställda aktiviteter men också för att de hålls hemma av överbeskyddande familjemedlemmar. Många tappar framtidstron när de inte tycks kunna planera sin framtid, när de är rädda för att fortsätta må dåligt eller för att deras skolresultat har blivit lidande. Unga som tidigare har haft skolan som tillflyktsort har behövt vara hemma i familjesituationer där de känner sig otrygga eller där de inte har möjlighet till ett privatliv. Pandemins konsekvenser har för många förstärkt de negativa situationer, förhållanden och känslor som funnits redan tidigare. Det som var jobbigt innan är ännu jobbigare nu.

 

Den information som vi fick från enkätmaterialet har vi använt i samtal med viktiga myndigheter och ministrar för att diskutera vilka insatser som samhället skulle behöva göra för att vända trenden. Vi har bland annat talat med Folkhälsomyndigheten, inrikesminister Mikael Damberg, Barnombudsmannen och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. När vi delar med oss av vad vi ser så tas vi på allvar. Efter det har vi både blivit inbjudna till att skriva ett underlag till socialstyrelsen inför framtagandet av en ny nationell strategi mot psykisk ohälsa och dessutom har vi fått möjlighet att bidra till viktiga rapporter som används vid beslutsfattande.

När vi har ägnat oss åt det här arbetet har vi fått möjlighet att synas mer medialt. Kolla gärna in vår Facebook, Instagram eller läs debattartikeln som vår förbundsordförande och ordföranden för RKUF Göteborg skrivit. När vi möter unga i behov av hjälp så har vi möjlighet att hjälpa dem som individer. Men vi har också möjlighet  att lyfta de strukturella felen som kan finnas bakom och vara en viktig röst för samhällsförändring.