Pandemin har slagit hårt mot ungas psykiska hälsa

Publicerad: 10 jun 2021
Lästid: ca
"Pandemin har slagit hårt mot ungas psykiska hälsa. Nu har vi inte råd att unga förlorar hoppet om att få hjälp när en av fem unga redan uppger att de troligtvis inte skulle söka stöd om de skulle må dåligt."

Förbundsordförande, Vera Carlbaum-Wrennmark, och ordföranden för RKUF Göteborg, Karin Hedlund skriver i GP om de växande problemen med ungas psykiska ohälsa. Kommuner och regioner behöver ta ett större ansvar för att unga ska få tillgång till de insatser och den vård som de behöver. Problemen har vuxit sedan 80-talet så det går inte att förvänta sig att den psykiska ohälsan kommer att försvinna så få fort pandemin är över.

Läs hela artikeln på Göteborgsposten.