Stärk den lokala krisberedskapen för barn och unga!

Kriser kommer. Vi vet inte när, hur eller i vilken omfattning, men de kommer. Frågan är bara om vi verkligen är förberedda?
Kriser kommer. Vi vet inte när, hur eller i vilken omfattning, men de kommer. Frågan är bara om vi verkligen är förberedda?
Publicerad: 09 nov 2022
Lästid: ca

Stärk den lokala krisberedskapen för barn och ungas skull!


Längst ner på sidan finns en färdig motion till dig som vill stärka din kommuns förmåga att tillgodose sociala behov under kris!
 

Kriser kommer. Vi vet inte när, hur eller i vilken omfattning, men vi vet att de kommer. Frågan är bara: Är vi förberedda? Samhällets förmåga att ge stöd till de som drabbas i kris ser väldigt olika ut runtom i landet. Den svenska krisberedskapen fokuserar generellt på infrastruktur, tekniska system eller naturfenomen, men faktum är att våldsattentat, extremväder och sjukdomsutbrott inte bara drabbar systemen, utan även människorna i systemen. Just därför är det viktigt att krisberedskapen tydligt hanterar de sociala riskerna som kriser medför.

Under Covid-19-pandemin såg vi att den psykiska ohälsan bland barn och unga var ett stort problem. Flera barn och unga upplevde social isolering, bristande studiemotivation eller var oroliga för familjens hälsa. Samtidigt blev elevhälsan mer svårtillgänglig och insatser från socialtjänsten inställda. Efter pandemin fick skolan och socialtjänsten hantera krisens konsekvenser när barn och unga behövde stöd för att kunna återgå till en normal livssituation.

Barn och unga ska inte betala priset för vår bristande krisberedskap och just därför ber vi dig att stärka din kommuns förmåga att möta kriser och öka förståelsen för sociala behov. 

Vi har tagit fram en motion som går att lägga fram i kommunfullmäktige där du bor. Om du är politiker får du gärna använda den, annars kan du skicka den till politiker i din kommun. På flera håll i landet går det dessutom att lägga medborgarförslag och vår text går att använda till det.

Ladda ner motionsmall

Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.