Att skriva en återredovisning

Det är mycket viktigt att skriva en ordentlig återredovisning till den bidragsgivare som har beviljat er pengar.
Det är mycket viktigt att skriva en ordentlig återredovisning till den bidragsgivare som har beviljat er pengar.

Om ni missar att skriva en återredovisning så är det oftast så att framtida ansökningar från Röda Korsets Ungdomsförbund kommer bli nekade- så glöm ej att återredovisa. Återredovisning brukar ofta ske efter ett år, men viktigt att kolla av det med bidragsgivaren! Ett exempel på hur en återredovisning kan se ut hittar ni i bilagorna under Söka pengar.

Återredovisning

Återredovisningen brukar bestå av:

  • En skriftlig rapport
  • En ekonomisk redovisning

Givaren vill veta om ni uppnått de mål ni satt upp och på vilket sätt deras bidrag gjorde skillnad. Var noggranna, det ökar chanserna för ytterligare bidrag. Det behöver inte vara fel att berätta om svårigheter och hinder ni har stött på under vägen. Kanske kan det leda till direkt vidareutveckling av projektet, och fortsatt stöd? Ofta har givaren mallar för hur de vill att återredovisningen ska ske. Kolla detta i god tid med dem!

Om inte hela stödet har använts, ta kontakt med fonden och kolla om fonden vill ha tillbaka pengarna, eller om det kan användas kommande år av verksamheten eller föreningen. Beskriv gärna direkt vad ni skulle kunna göra med de pengar som blivit över.

Det är viktigt att ha med information om sökta pengar och om det finns krav på redovisning i överlämningen till ny styrelse och nya verksamhetsledare.

Nästa kapitel: föreningsekonomi

Alla lokalföreningar i Röda Korsets Ungdomsförbund är självständiga föreningar med självständiga ekonomier. Verksamhetsledare och styrelse har ett gemensamt ansvar för att det finns pengar att driva föreningen och verksamheterna. I det här kapitlet finns all information som du behöver kring det ekonomiska ansvaret en förening har.

Föreningsekonomi