Söka föreningspotten

På grund av problem med signeringstjänsten har vi behövt återgå till word-filer för att skicka in blanketter. Du fyller i blanketten och mejlar den till rkuf.forening@redcross.se

Ansökningsblankett - Föreningspotten 2022

Återredovisningsblankett Föreningspott (uppdaterad 2022)