Våra verksamheter

Vi jobbar med social trygghet och humanitär migration för barn och unga. Vi arbetar genom att driva verksamheter i lokalföreningar.
Vi jobbar med social trygghet och humanitär migration för barn och unga. Vi arbetar genom att driva verksamheter i lokalföreningar.

Det finns fyra stycken kärnverksamheter som drivs av lokalföreningar: Frukostklubben, Jourhavande Kompis, Kompisgrupperna och Läxhjälpen. Den femte kärnverksamheten är rollspelet På flykt med frivilliga nationella spelledare.

Varje kärnverksamhet är förankrad i Röda Korsets Ungdomsförbunds styrdokument. Verksamheterna är utformade utifrån de behov vi ser bland barn och unga i Sverige. Främst verksamhetsinriktningen och det humanitärpolitiska programmet. Riktlinjer och utbildning finns utformade för kärnverksamheterna. En verksamhetsutvecklare i personalen arbetar med utveckling och stöd av verksamheten. Verksamhetsutvecklaren jobbar till exempel med att utbilda, stötta vid uppstart och uppbackning om verksamheten går trögt.

Vill du starta en verksamhet i din lokalförening? Läs allt om hur du gör i kapitlet 3. Starta verksamhet.

 

Riktlinjer för verksamheterna

Vi har en verksamhetsriktlinje som finns som ett stöd och guide för dig som vill starta eller driver en verksamhet. I riktlinjerna finns syftet med våra verksamheter samt särskilda rutiner som kan vara viktiga att veta om. Riktlinjerna fungerar som vägledning och verktyg i verksamheternas arbete. 

Läs hela verksamhetsriktlinjen här 

Nästa kapitel: Starta förening

I detta kapitel presenteras en steg för steg-guide i hur ni startar en förening där just du bor. Kapitlet är laddat med tips och förklaringar för att göra det så enkelt som möjligt.

Starta förening