Verksamheter

För dig som är verksamhetsledare är det en bra idé att ha en smidig rutin för att samla in siffror löpande under året.
För dig som är verksamhetsledare är det en bra idé att ha en smidig rutin för att samla in siffror löpande under året.

För att underlätta för dig som är verksamhetsledare har vi tagit fram en smidig rutin för att samla in siffror löpande under året: Aktivitetsrapporten.

Rutinen går ut på att ni efter varje verksamhetstillfälle fyller i en kortare enkät om hur många frivilliga ni var, hur många deltagare som var med samt några rader om hur det gick. Enkäten fylls i av en frivillig som var på plats under tillfället och behöver alltså inte göras av dig som verksamhetsledare. Aktivitetsrapporten hittar ni här: Aktivitetsrapport. Aktivitetsrapporten ska inte fyllas i av verksamheterna På Flykt, Läxhjälp Online och Jourhavandekompis.

Ni kan även ha en egen loggbok för att ha koll på hur tillfället gick. Ser ni till exempel någon förändring hos de barn och unga som kommer till er regelbundet? Ett tips är att utgå från nedanstående lista för att veta vad ni behöver komma ihåg när det är dags för uppföljning.

Vad behöver ni ha koll på?

Hur många frivilliga ni haft i verksamheten under året. När vi frågar om till exempel antal frivilliga så menar vi inte bara de som är aktiva just nu utan alla som varit aktiva under terminen. Alltså även de som hoppat av under terminens gång.

Hur många träffar verksamheten haft. Räkna verksamhetstillfällena, samt om ni haft planeringsmöten, avslutningsfika mm.

Hur många deltagare ni haft (alltså de barn och unga som är med på aktiviteterna)

Om ni gått några utbildningar. Detta gäller främst för de utbildningar ni anordnat själva. Glöm inte att berätta om ni gjort någon grym kompetensutvecklingsinsats!

Roliga saker som hänt som ni vill lyfta

Om ni ser några tendenser bland barnen ni möter. Inom läxhjälpen kanske ni till exempel märker att behovet av stöd i matematik blir större och större. Över tid kanske ni då kan se om något ämne är ett återkommande problem för många.

Genom att hålla löpande koll på dessa saker så får ni själva också bättre koll på verksamheten. Win-win!