Styrelser

Ni i föreningsstyrelsen har stor användning av era protokoll för att minnas tillbaka på månaderna som gått.
Ni i föreningsstyrelsen har stor användning av era protokoll för att minnas tillbaka på månaderna som gått.

Ni i föreningsstyrelsen har stor användning av era protokoll för att minnas tillbaka på månaderna som gått. Det är även en bra idé att föra en loggbok där ni skriver kortare anteckningar över ert arbete i styrelsen. Ett tips är att utgå från nedanstående lista för att veta vad ni behöver komma ihåg när det är dags för uppföljning.

Vad behöver ni ha koll på?

  • Hur ni arbetat med medlemsvård och medlemsrekrytering
  • Hur ni arbetat med lokalt påverkansarbete
  • Hur många verksamheter föreningen driver
  • Antal styrelsemöten ni haft under året
  • Vilka utbildningar ni har arrangerat
  • Samarbete med andra organisationer

Nästa kapitel: påverkansarbete

I detta kapitel kan du läsa om hur en lokalförening inom Röda Korsets Ungdomsförbund kan driva påverkansarbete. Kapitlet beskriver även vad ungdomsförbundet tycker i olika frågor och tips på olika sätt att bedriva påverkansarbete. Det finns även tips på vad en ska tänka på i kontakt med media och på hur rollspelet På Flykt kan användas i påverkansarbete.

Påverkansarbete