Tips på påverkansarbete

Egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna för hur en kan bedriva påverkansarbete. Börja med att läsa påverkansplanen, barnkonventionen och grundprinciperna.
Egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna för hur en kan bedriva påverkansarbete. Börja med att läsa påverkansplanen, barnkonventionen och grundprinciperna.

Tips på påverkansarbete

Fantasin och engagemanget sätter gränserna för hur en kan bedriva påverkansarbete. Kanske har en redan en klar bild av vad det är en vill bedriva påverkansarbete kring eller så vet en bara att en vill göra världen bättre för unga som har det svårt. För att kunna arbeta med påverkansarbete systematiskt är det viktigaste att börja just med frågan ”Vad ska vi påverka?”.

Kanske finns det någon fråga som andra ungdomsorganisationer bedriver som en tycker att Röda Korset också borde arbeta med. Eller så har en sett något som en tycker borde ändras. Det kan vara jättebra om det är så men för många så krävs det lite mer arbete att hitta frågor att arbeta med. Ett sätt är att kolla på annat påverkansarbete som Röda Korsets Ungdomsförbund har gjort och se ifall en vill göra något liknande. Annars kan en läsa våra ställningstaganden, barnkonventionen och grundprinciperna för att se om det är något där som tänder ens engagemang. Ett annat sätt är att ställa frågan ”Vad är lidande för unga idag?”. Genom att ställa frågan till sig själv, till personer i sin närhet eller till personer som en tror har tänkt en del kring det innan kan en få fram flera bra utgångspunkter för att hitta vad en skulle kunna bedriva påverkansarbete kring.

När en vet vad en ska påverka kring så finns det en uppsjö av olika metoder. Vissa är tidskrävande och avancerade, andra är enklare. Fundera på vad ni i er förening är bra på. Kanske är ni bra på att producera text och bild? Kanske är ni bra på att prata med makthavare och skribenter? Kanske är ni bra på att arrangera evenemang? Det finns många olika sätt att lyfta ett problem eller en fråga på. Det är också viktigt att reflektera över vilken ambitionsnivå en ska ha. Är det bättre att börja med att prova en liten insats först eller kan en större insats engagera mer? Vad orkar en avsluta?

I detta avsnitt kan ni läsa om följande:

 1. Besluta er om vilken fråga ni vill driva
 2. Tips på aktiviteter
 3. Gör en tidsplan
 4. Arrangera evenemang och samarbeta med andra organisationer
 5. Viktigt att tänka på

Besluta er om vilken fråga ni vill driva

Vilken fråga brinner ni i föreningen för? Varför vill ni lyfta den?

Vilka åsikter vill ni lyfta? Använd Röda Korsets Ungdomsförbunds ställningstaganden och barnkonventionen som utgångspunkt.

Hur kan föreningen sprida frågan? Du kanske känner någon är grym på att spela in film? Eller som har många följare på instagram? Eller gillar du att skriva och kan knåpa ihop en insändare? Hur kan föreningens verksamheter delta i arbetet?

Vad är målet? Att uppmärksamma läget i kommunen, att lära fler om frågan, att påverka politiker eller att skapa debatt?

Finns det andra som tycker likadant som er, som ni skulle kunna samarbeta med? Om ni är flera kan det öka möjligheten av spridning och genomslag. Medierna vill dessutom ofta rapportera om det som är oväntat och kontroversiellt, till exempel att organisationer som inte brukar stå bakom samma fråga samarbetar.

Går det att koppla er fråga till någon särskild lokal händelse för att öka spridningen? Media gillar nya vinklar som de inte tänkt på, alternativt haka på när frågan ändå är aktuell av annan anledning. Till exempel skolavslutningstider kan kopplas till att ni kanske anordnar ett sommarkollo och jul kan kopplas till öppna julbord eller varför inte försöka få in en nyhet om jourhavande kompis på världsdagen för psykisk hälsa. Fler exempel temadagar hittar du på: www.temadagar.se.

Tips på aktiviteter

 • Prata om frågan och diskutera den med era kompisar, kusiner, grannar, fotbollstränare och klasskompisar.
 • Kommentera inlägg/artiklar på sociala medier.
 • Gör egna inlägg på sociala medier antingen genom ett RKUF-konto eller privat.
 • Arrangera en manifestation eller flashmob.
 • Skicka mail till politiker. (Politiker får förvånansvärt sällan mail av medborgare, så om de skulle få tio mail om samma fråga så skulle det nästan uppfattas som en folkstorm.)
 • Spela in en film.
 • Skriv ett pressmeddelande.
 • Skriv en insändare eller debattartikel.
 • Skriv ett blogginlägg.
 • Samla in namnunderskrifter och lämna in dem till politiker.
 • Ta initiativ till en temadag på en skola.
 • Affischera på stan/skolan/universitetet/idrottshallen.
 • Arrangera ett panelsamtal eller en föreläsning.
 • Använd spelet ”Verklighetens flykt” och skicka till beslutsfattare på just er ort.
 • Tipsa om Röda Korsets Ungdomsförbunds rollspel På flykt (läs mer om hur lokalföreningen kan använda rollspelet i Rollspelet På flykt)

Gör en tidsplan

En tidsplan med rubrikerna innan, under och efter.

Innan:

 • Vad vill ni påverka?
 • Vad ska ni dela för innehåll? Behöver ni skapa bilder, filmer, artiklar, osv?
 • När ska ni göra det?
 • Vilka ska vara med?
 • Finns det eventuella samarbetspartners som skulle kunna vara intresserade av att vara med?
 • Hur ska ni sprida frågan?
 • Vem/vilka ska sprida frågan?
 • Vem är kontaktperson om media ringer?

Under:

 • Dela innehållet med era vänner, grannar, kusiner, klasskompisar och berätta varför ni valt den här frågan, sprid inehållet till lokala journalister och politiker

Efter:

 • Hur gick det?
 • Kändes det roligt och/eller meningsfullt?
 • Fick ert påverkansarbete bra spridning?
 • Vad gick bra/mindre bra?
 • Vad skulle ni kunna göra annorlunda till nästa gång?

Arrangera evenemang och samarbeta med andra organisationer

Viktigt att fokusera på sakfrågan, och att inte alliera sig med en partipolitisk eller religiös organisation.

Var beredd på att svara på frågor om varför Röda Korsets Ungdomsförbund deltar i en kampanj, demonstration eller ett evenemang.

Lägg upp en plan för arrangemanget. Vid demonstrationer och aktioner vet en inte alltid vilka som kommer att delta och som arrangör står en bakom allt som sker vid aktionen. Se till att ni har en plan för hur arrangemanget blir schysst och fredligt, samt att det handlar om just den fråga ni bestämt och inget annat.

Viktigt att tänka på

 • Fokusera alltid på sakfrågan
 • Argumentera sakligt
 • Uttala er om er egen verksamhet och stad, er lokala anknytning ökar möjligheten för att få genomslag

Tänk på att officiella uttalanden från Röda Korsets Ungdomsförbund görs av vår förbundsordförande, i övrigt kan den ni utsett i föreningsstyrelsen eller ansvarig verksamhetsledare uttala sig.