Kontakt med media

Kom ihåg att kontakt med media alltid är ett tillfälle för oss att få ut Röda Korsets Ungdomsförbunds budskap.
Kom ihåg att kontakt med media alltid är ett tillfälle för oss att få ut Röda Korsets Ungdomsförbunds budskap.

Kontakt med media

Kom ihåg att kontakt med media alltid är ett tillfälle för oss att få ut Röda Korsets Ungdomsförbunds budskap.

Prata med media

Media är ofta intresserade av vad ungdomsförbund gör men har inte tid att sätta sig in i vad som är gång. Var inte rädd för att berätta om vad er lokalförening gör som är viktig på din ort.

Koppla gärna in vår kommunikatör för hjälp och tips när du pratar med media! Mejla rkuf@redcross.se för att få kontakt med vår kommunikatör.

Talesperson

Tänk på att officiella uttalanden från Röda Korsets Ungdomsförbund görs av vår förbundsordförande, i övrigt kan ni utse en i föreningsstyrelsen eller ansvarig verksamhetsledare som kan uttala sig. Tänk på att föreningen alltid uttalar sig som en grupp, det handlar inte om dig som individ. Styrelsen måste vara med på vad som sägs.

Om en journalist ringer?

 • Var öppen, trevlig, hjälpsam och tillgänglig. Vad kul att hen ringer! På vilket sätt kan du hjälpa till?
 • Anteckna vem det är som ringer och varifrån personen ringer.
 • Förklara vem du är och se till att det är rätt person i organisationen som journalisten har fått tag på.
 • Ta reda på vad hen vill och i vilket sammanhang svaren ska publiceras.
 • Om du känner dig osäker på vad du ska svara, be journalisten att återkomma om en halvtimme-timme.
 • Förbered 2-3 punkter som du vill säga och försök sedan att få in dem i dina svar, även om journalisten kanske inte frågar om exakt det.
 • Svara lugnt och tydligt.
 • Ljug inte eller hitta på.
 • Kom ihåg att journalisten ringde till dig för att hen var intresserad av vad just ni gör för något.
 • Om du vill kan du be om att få läsa dina citat innan de publiceras.
 • Ta kontakt.
 •  

Ett enkelt sätt att ta kontakt med journalister är via Twitter. Föreslå ett personligt möte kring aktuella händelser i föreningens verksamheter. Det är alltid bättre att ringa än att skicka mail. Pressmeddelande eller annat mail kan med gärna följas upp med ett telefonsamtal.

Bland bilagorna under Påverkansarbete hittar du mall för pressmeddelande.